1. کتاب استاندارد 650 api به همراه اموزش نرم نرم افزار tank

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات پیتک تالیف علیرضا عظيم نژاد
 2. کتاب راهنمای سیستم های سرد کننده

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات یزدا تالیف جان کورين کوک
 3. کتاب QFD درصنعت و خدمات از تئوری تاعمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفری
 4. کتاب شناخت چوب:ساختار،شيمی،فيزيک و مکانيک چوب

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف پانته آ عمرانی
 5. کتاب مقدمه ای بر تولید صنعتی پوشاک

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه یزد تالیف علی اصغر علمداری
 6. کتاب مقدمات بافندگی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه یزد تالیف احمد جمالی
 7. کتاب مبانی فرآیند حرارتی در کنسرو سازی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف سوزان فیدراستون
 8. کتاب مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف ناصر همدمی
 9. کتاب تکنولوژِی های پیشرفته صنایع غذایی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف هادی پیغمبردوست
 10. کتاب کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قندوشکر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف خلیل بهزاد
 11. کتاب مبانی قندسازی وشربت گیری از چغندرقند

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف خلیل بهزاد
 12. کتاب مقدمه ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی 2جلدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1074 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف آرپائول سینگ
 13. کتاب روشهای شناسایی مخاطرات ايمنی و امنيتی در صنايع فرآيندی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات اندیشه سرا تالیف مهرداد کاظمی رنجبر
 14. کتاب فناوری نانو در صنايع دريایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف حسن قاسمی
 15. کتاب نکته و پرسش ایمنی شناسی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 764 انتشارات خلیلی تالیف امیر رضا صفدریان
 16. کتاب روشهای محاسباتی برای شبيه سازی فرايند

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف و. ف. رامیرز
 17. کتاب کليد کاربردی NDT و بازرسی جوش

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 782 انتشارات آلباتروس تالیف امیر قاسمی
 18. کتاب شبيه سازی در نرم افزار Thermoflow:سيکل ساده و ترکيبی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات الیاس تالیف علی رفيعی سفيد دشتی
 19. کتاب شبيه سازی در نرم افزار Thermoflow:سيکل های نيروگاهی

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 715 انتشارات الیاس تالیف احسان اله سعادتی
 20. کتاب اصول تصفيه و تخليص آب های صنعتی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف محسن موسوی
 21. کتاب خوردگی مقاطع جوش

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 493 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف جی.آر.ديويس
 22. کتاب عناصر ملی و مذهبی در فلزکاری عصر صفوی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف بهاره براتی
 23. کتاب پوشش های تابش پز فرابنفش

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه امیرکبیر تالیف رينهولد شوالم
 24. کتاب تکنولوژی ماشين کاری ماشين ابزارهای توليدی و فرآيندها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات دانشگاه امیرکبیر تالیف حلمی یوسف
 25. کتاب توسعه پاک

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نشر دانشگاهی کیان تالیف محسن هاشمی
 26. کتاب کاربردهای صنعتی لیزر

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نشر دانشگاهی کیان تالیف محمد زرگر آزاد
 27. کتاب اخلاق مهندسی در بهداشت،ايمنی و محيط زيست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانش مانا تالیف رستم گلمحمدی
 28. کتاب کنترل دستگاهی:مفاهیم وکاربردها

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات امیر کبیر تالیف یاسین خانی
 29. کتاب علم و فناوری بسته بندی فرآورده های غذایی

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دونگ سون
 30. کتاب شبيه سازی فرآيندهای ريخته گری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف احمد بهمنی
 31. کتاب ‫راهنمای جامع Primavera3.1

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 595 انتشارات ناقوس تالیف حسين عوض خواه
 32. کتاب ‫مديريت قراردادها با Primavera expedition

  4,100 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات ناقوس تالیف كمال الدين احدی
 33. کتاب ‫مديريت پروژه پيشرفته با Primavera Enterprise

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ناقوس تالیف كمال الدين احدی
 34. کتاب ‫راهنمای كاربردی Primavera Expedition

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ناقوس تالیف كمال الدين احدی
 35. کتاب ‫برنامه ريزی منابع سازمان ها Enterprise Resource Planning

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف جواد عليزاده
 36. کتاب فولادريزی به روش ريخته گری مداوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات ناقوس تالیف فريبرزقنبری مرداسی
 37. کتاب آشنایی باروش های سنتز وخواص فيزيكی نانو كامپوزيت های سراميكی خودتميزشونده

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات ناقوس تالیف سامياراسفندياری
 38. کتاب متن استاندارد ISO/IEC27001:2013به همراه نمونه چک ليست مميزی كاربردی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات ناقوس تالیف سميه يزدان پرست
 39. کتاب عيب يابی تقطير

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات ناقوس تالیف هنری كيستر
 40. کتاب آبكاری در مقياس نانو - جلددوم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات ناقوس تالیف توهرو واتانابه