1. تماس

  کتاب مدیریت كیفیت فراگیر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جوئل ای. راس
 2. تماس

  کتاب پیوندها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمز برک
 3. تماس

  کتاب آمار مهندسی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 872 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جرالد. جی. ليبرمن
 4. تماس

  کتاب طراحی و تحلیل آزمایشها - ویرایش 15

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 930 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف داگلاس سی. مونتگمری
 5. تماس

  کتاب سیستمهای كنترل تولید جامع

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمز بيلی
 6. تماس

  کتاب تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها در صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد حسن هاشم آبادی
 7. تماس

  کتاب كنترل كیفیت آماری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 970 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوجين ال. گرنت
 8. تماس

  کتاب راهنمای كنترل پروژه

  2,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اسون هد
 9. تماس

  کتاب آشنایی با ارزیابی كار و زمان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف دفتر بين الملل كار
0