1. تماس

  کتاب دانشنامه طراحی و چاپ پارچه

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف سیده زینب حسینی
 2. تماس

  کتاب مجموعه سوالات طراحی پارچه و لباس

  23,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف محبوبه الهی
 3. تماس

  کتاب نکات درسی و سوالات هنرهای سنتی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف ادریس ابن عباسی
 4. تماس

  کتاب خلاصه درس و تست طراحی اندام و لباس

  34,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف فاطمه نبی
 5. تماس

  کتاب درس و تست تاریخ لباس

  23,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف شبنم رنج دوست
 6. تماس

  کتاب مجموعه سوالات شناخت و علوم الیاف

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف نیما چند
 7. تماس

  کتاب تست تکنولوژی و طراحی دوخت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف نشمیل مشتاق
 8. تماس

  کتاب نکات درسی و سوالات علوم الیاف - الیاف شناسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف مریم خسروی
 9. تماس

  کتاب درس و تست کنکور هنر

  65,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نظام الملک تالیف مهدی خرد
 10. تماس

  کتاب درسی مبانی نظری سینما و دانستنیهای تخصصی هنر نمایش

  16,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف اقدس محمد خانی
 11. تماس

  کتاب خلاصه درس نقد هنری و ادبی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف محمد افروغ
 12. تماس

  کتاب درس و تست مبانی نظری عکاسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جمال هنر تالیف کارگروه عکاسی
 13. تماس

  کتاب خلاصه درس اطلاعات جامع هنری تکمیلی 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف خلیل مشتاق
 14. تماس

  کتاب خلاصه درس مبانی نظری و اطلاعات جامع هنری تکمیلی 2

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف خلیل مشتاق
 15. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر صنایع دستی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 16. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر تولید سیما

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 17. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر تصویر متحرک - انیمیشن

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 18. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر عکاسی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 19. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر کارگردانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 20. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر نقاشی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 21. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر تصویرسازی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 22. تماس

  کتاب تست 20 سال کنکور ارشد هنر

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف گروه مولفان
 23. تماس

  کتاب درس و تست هنر جلد 2

  23,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف خلیل مشتاق
 24. تماس

  کتاب درس و تست هنر جلد 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارآفرینان تالیف خلیل مشتاق
 25. تماس

  کتاب کارگاه هنر 1 - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 26. تماس

  کتاب کارگاه هنر 2 - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 27. تماس

  کتاب نمایش - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 28. تماس

  کتاب سیر هنر در تاریخ 1 - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف نصرالله تسلیمی
 29. تماس

  کتاب کارگاه هنر 1 - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 30. تماس

  کتاب کارگاه هنر 2 - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 31. تماس

  کتاب آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران - دوره پیش دانشگاهی - رشته هنر

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 121 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
  0