1. تماس

  کتاب روش های تعیین موقعیت - فنی و حرفه ای - رشته نقشه برداری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف میراحمد میرقاسم پور - ایرج جزیرئیان
 2. تماس

  کتاب نرم افزارهای چند رسانه ای - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا محمدی
 3. تماس

  کتاب عکاسی 2 - فنی و حرفه ای - رشته گرافیک

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا طهماسب پور
 4. تماس

  کتاب مدارهای الکتریکی - فنی و حرفه ای - رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف علی عراقی - فریدون علومی
 5. تماس

  کتاب مفاهیم و روشهای آماری 2 - فنی و حرفه ای - رشته حسابداری بازرگانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمد علی زهره بخش
 6. تماس

  کتاب برنامه سازی 1 - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف مجید کربلایی
 7. تماس

  کتاب سیستم عامل پیشرفته - شاخه کاردانش - کلیه رشته ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف نیلوفر بزرگ نیا طبری - احمد امینی
 8. تماس

  کتاب سازمان و مدیریت - فنی و حرفه ای - رشته حسابداری بازرگانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف بهاء الدین برهانی
 9. تماس

  کتاب سازشناسی ایرانی - فنی و حرفه ای - رشته های موسیقی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف ارفع اطرابی - محمدرضا درویشی
 10. تماس

  کتاب سیستم عامل پیشرفته - شاخه کاردانش - کلیه رشته ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف منیره سادات علوی فر - مریم شاهی
 11. تماس

  کتاب اطلاعات و ارتباطات - شاخه کاردانش

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف مجید سبزعلی گل - سیدعلی موسوی
 12. تماس

  کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی - فنی حرفه ای - رشته های موسیقی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف مصطفی کمال پورتراب و دیگران
 13. تماس

  کتاب کنترل و تنظیم دستگاههای نقشه برداری - فنی حرفه ای - رشته نقشه برداری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف هادی یزدی مقدم
 14. تماس

  کتاب میکس رایانه ای - شاخه کاردانش - رشته تولید چند رسانه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا محمدی - عفت قاسمی - غلامرضا مینایی
 15. تماس

  کتاب کاربرد FreeHand - شاخه کاردانش - رشته تصویرسازی کامپیوتری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف فرناز ریاحی - شهناز امین - معصومه عطیف
 16. تماس

  کتاب شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2 سازهای بادی و ضربی - فنی حرفه ای - رشته های موسیقی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف تقی ضرابی - اتابک الیاسی
 17. تماس

  کتاب طراحی صفحات وب مقدماتی جلد دوم - شاخه کاردانش - رشته طراحی صفحات وب

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف حبیب فروزنده دهکردی
 18. تماس

  کتاب برنامه سازی 2 - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف مجید کربلایی
 19. تماس

  کتاب مبانی و کاربرد رایانه - فنی و حرفه ای - کلیه رشته ها به جز کامپیوتر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدعلی عباسی - محمدرضا شکرریز
 20. تماس

  کتاب مکاتبات اداری - فنی و حرفه ای - رشته حسابداری بازرگانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف سیدکاظم امینی
 21. تماس

  کتاب بسته های نرم افزاری 3 جلد اول - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف زهرا سلیمی زاده
 22. تماس

  کتاب بسته های نرم افزاری 2 - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا یمقانی - ژاله میرزایی
 23. تماس

  کتاب مبانی رایانه - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا موحدی صفت - محمدرضا یمقانی
 24. تماس

  کتاب آشنایی با بناهای تاریخی - فنی و حرفه ای - رشته نقشه کشی معماری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف ویدا تقوائی
 25. تماس

  کتاب سیستم عامل جلد دوم - فنی و حرفه ای - رشته کامپیوتر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمدرضا حیدری نژاد
 26. تماس

  کتاب کارگاه شاسی و بدنه - فنی و حرفه ای - رشته مکانیک خودرو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمد محمدی بوساری
 27. تماس

  کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی - فنی و حرفه ای - رشته نقاشی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 28. تماس

  کتاب ترسیم فنی و نقشه کشی - فنی و حرفه ای - رشته نقشه کشی معماری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف زهرا طاقی
 29. تماس

  کتاب کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری - فنی و حرفه ای - رشته نقشه کشی معماری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمد فرخ زاد
 30. تماس

  کتاب ماشین های الکتریکی AC - فنی و حرفه ای - رشته الکتروتکنیک

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمد علی مددی - علی اکبر مطیع بیرجندی
 31. تماس

  کتاب الکترونیک عمومی 1 - فنی و حرفه ای - رشته های الکترونیک، الکترونیک و مخابرات دریایی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 32. تماس

  کتاب حجم سازی - فنی و حرفه ای - رشته صنایع دستی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف سیدحسن رئیس زاده ضیابری
 33. تماس

  کتاب حجم شناسی و ماکت سازی - فنی و حرفه ای - رشته نقشه کشی معماری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف عباس افتخاری
 34. تماس

  کتاب طراحی 1 - فنی و حرفه ای - رشته های گرافیک، نقاشی، نقشه کشی معماری، نمایش، سینما

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف فریبا شاپوریان
 35. تماس

  کتاب نازک دوزی زنانه - جلد اول - دوخت - شاخه کاردانش زمینه هنر گروه تحصیلی هنر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف فاطمه صنعتی
 36. تماس

  کتاب فیزیک 2 - فنی و حرفه ای - کلیه رشته ها زمینه صنعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 37. تماس

  کتاب حسابداری شرکت ها مقدماتی - فنی و حرفه ای - رشته حسابداری بازرگانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف غلامحسین دوانی - علی امانی
 38. تماس

  کتاب ریاضی 3 پودمانی - فنی و حرفه ای - کلیه رشته های زمینه صنعت و رشته کامپیوتر زمینه خدمات

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 39. تماس

  کتاب حسابداری صنعتی مقدماتی - فنی و حرفه ای - رشته حسابداری بازرگانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف گروه نویسندگان
 40. تماس

  کتاب مبانی طراحی معماری - فنی حرفه ای - رشته نقشه کشی معماری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف محمد علی خان محمدی
  0