1. کتاب Non-Surgical Control of Periodontal Diseases

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات رویان پژوه تألیف Paul A. Levi - Robert J. Rudy
 2. کتاب Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist

  240,000 تومان

  تعداد صفحه 698 انتشارات رویان پژوه تألیف Jill S. Gehrig - Donald E. Willmann
 3. کتاب Ultrasonic Periodontal Debridement

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات رویان پژوه تألیف Marie D. George - Timothy G. Donley - Philip M. Preshaw
 4. کتاب Practical Periodontics

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات رویان پژوه تألیف Kenneth Eaton - Philip Ower
 5. کتاب Clinical Periodontology and Implant Dentistry - VOL 1 & 2

  340,000 تومان

  تعداد صفحه 1442 انتشارات رویان پژوه تألیف Niklaus P. Lang - Jan Lindhe
 6. کتاب Clinical Periodontology - Vol 1&2

  390,000 تومان

  تعداد صفحه 1766 انتشارات رویان پژوه تألیف Newman - Takei - Klokkevold - Carranza
 7. کتاب کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رضا عمید - دکتر سید مسعود مجاهدی - دکتر مهدی کدخدازاده
 8. کتاب ملی پریودانتیکس

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات رویان پژوه
 9. کتاب مجموعه اعداد منابع دندانپزشکی 1 - از سری کتاب های نکات طلایی GPS

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر لیلی صدری
 10. کتاب مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی کارانزا 2011

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاضله عطار باشی مقدم - دکتر فهیمه رشیدی میبدی - دکتر آرزو خبازیان
 11. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد پریودنتولوژی - 91-88

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاضله عطار باشی مقدم - دکتر فهیمه رشیدی میبدی
 12. کتاب پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی - لینده - جلد دوم

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سارا سهیلی فر و همکاران
 13. کتاب اصول کاربردی در جراحی های پیشرفته ایمپلنت

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حمیدرضا بوستانی
 14. کتاب عفونت پری ایمپلنت - اتیولوژی، تشخیص و طرح درمان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات رویان پژوه ترجمه وحید اصفهانیان - مهرناز صدیقی شمامی - مهرنوش صدیقی شمامی - نسیم فرخانی - محمدرضا غفاری
 15. کتاب پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی - لینده

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سارا سهیلی فر و همکاران
 16. کتاب جراحی پلاستیک در درمان های پریودونتال

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمود نصراصفهانی
 17. کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد کتابی - دکتر امید مقدس
 18. کتاب جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر احسان زاهدی
 19. کتاب پیزوسرجری - اصول و کاربرد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 115 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمد کتابی - دکتر امید مقدس
 20. کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان - پروتزهای کامل و متکی بر ایمپلنت - زارب 2013

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر مهران نوربخش
 21. کتاب Esthetic and Functional Management of Diastema

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات رویان پژوه تألیف Ugur Erdemir - Esra Yildiz
 22. کتاب Glass-Ionomers in Dentistry

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رویان پژوه تألیف Sharanbir K. Sidhu
 23. کتاب Essentials in Esthetic Dentistry - Vol 3

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات رویان پژوه تألیف Avijit Banerjee
 24. کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 1

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه تألیف Narin H. F Wilson
 25. کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 2

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف Jonathab B. Levine
 26. کتاب A Practical Clinical Guide to Resin Cements

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات رویان پژوه تألیف Michelle Sunico-Segarra - Armin Segarra
 27. کتاب Text Book of Operative Dentistry

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات رویان پژوه تألیف Nisha Garg - Amit Garg
 28. کتاب Principles and Practice of LASER DENTISTRY

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه تألیف Robert A. Convissar
 29. کتاب Art and Science of OPERATIVE DENTISTRY

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه تألیف Harald O. Heymann - Edward J. Swift - Andre V. Ritter
 30. کتاب پروتزهای ثابت دندانی نوین

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر الهه بیابانکی - دکتر صفورا قدسی - دکتر ساسان رسایی پور
 31. کتاب پروتزهای ایمپلنت دندانی Misch 2015 - جلد دوم

  174,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر صفورا قدسی
 32. کتاب ملی پروتزهای دندانی ثابت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات رویان پژوه
 33. کتاب فلش کارت پروتز ثابت شیلینبرگ 2012

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعیدرضا معتمدیان
 34. کتاب ملی پروتزهای دندانی کامل متحرک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات رویان پژوه
 35. کتاب ایمپلنتولوژی بدون فلپ

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات رویان ترجمه دکتر نسیم فرخانی - دکتر وحید اصفهانیان
 36. کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر علی ترکان - دکتر سارا خزایی
 37. کتاب خلاصه کتاب پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر امیر رضا هندی - دکتر سید مهران فلاح چای
 38. کتاب رستوریشن های تمام سرامیک، آنچه یک دندانپزشک باید بداند

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رامین مشرف - دکتر مهسا عباسی
 39. کتاب عوارض جراحی در ایمپلنت های دندانی - علل، پیشگیری و درمان

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمد کتابی - احمد متقی - ابوالفتح حسین زاده - الهام زمانی
 40. کتاب پروتزهای کامل اوردنچر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر بهمن نظام آبادی