1. کتاب اختلالات مداری وديناميک انتقالی ماهواره

    9,000 تومان

    تعداد صفحه 256 انتشارات ناقوس تالیف علی عبدالكريمی خلجی
  2. کتاب تخصيص قابليت اطمينان

    4,000 تومان

    تعداد صفحه 144 انتشارات ناقوس تالیف مهدی كرباسيان