1. تماس

  کتاب اختلالات مداری وديناميک انتقالی ماهواره

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ناقوس تالیف علی عبدالكريمی خلجی
 2. تماس

  کتاب تخصيص قابليت اطمينان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات ناقوس تالیف مهدی كرباسيان
0