1. کتاب بیولوژی و فیزیولوژی کرم ها و بیماری های کرمی نشخوارکنندگان ایران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات پرتو واقعه تالیف علی اسلامی
 2. کتاب شناخت علمی بز

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات عمیدی تالیف جی.سلیمان
 3. کتاب رفتار شناسی دام و طیوراهلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات عمیدی تالیف مرضیه ابراهیمی
 4. کتاب اطلس بیماریها و اختلالهای اسب

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات نوربخش تالیف درک سی. ناتن بلت
 5. کتاب اطلس بیماریها و اختلالهای اسب

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات نوربخش تالیف درک سی. ناتن بلت
 6. کتاب اطلس رنگی هماتولوژی بالینی پرندگان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نوربخش تالیف فيليپ کلارک
 7. کتاب آناتومی مقایسه ای تنه در حیوانات اهلی - حفره سینه شکم لگن

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن گيلانپور
 8. کتاب دامپزشکی و صنعت گوشت

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات حق شناس تالیف محمد موثقی
 9. کتاب بیماری های عفونی رایج طیور در ایران و راهکارهای مبارزه با آنها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نوربخش تالیف محمد حسن بزرگمهر فرد
 10. کتاب سگ ها بیولوژی - رفتارشناسی و بیماری شناسی سگ اهلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات نوربخش تالیف سیاوش احمدی نوربخش
 11. کتاب روش های آزمایشگاهی ارزیابی خوراک دام و طیور

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف مهندس مهدی میرشاهی
 12. کتاب خوراک و خوراک دهی حیوانات اهلی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 830 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ریچارد کلمز - دی سی چرچ ترجمه دکتر ابوالفضل زالی و همکاران
 13. کتاب شکمبه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات پادینا تالیف دنیلو دمینگس میلن
 14. کتاب بیماری های ماهیان راهبردهای پیشگیری و کنترل

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گالینا جنی
 15. کتاب کربوهيدرات ها در تغذيه طيور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات مرز دانش تالیف اکبر يعقوبفر
 16. کتاب بیماری های عفونی و انگلی سگ و گربه

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 669 انتشارات پرتو واقعه تالیف دوآیت بومن
 17. کتاب بیماری های قارچی در دامپزشکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حجت اله شکری
 18. کتاب جنین شناسی دام پزشکی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف ت.ا. مک گیدی
 19. کتاب بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف ویر سینگ راتور
 20. کتاب عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف محمدرضا اکبری
 21. کتاب راهنمای عملی تشخیص،پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف عبدالکریم زمانی مقدم
 22. کتاب ناهنجاریهای متابولیکی رایج پرندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف فریبرز خواجعلی
 23. کتاب ناهنجاریهای متابولیکی رایج پرندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف فریبرز خواجعلی
 24. کتاب انگل شناسی بالینی دامپزشکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف آنه ام.زایاک
 25. کتاب اصول پرورش بوقلمون

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف محسن دانشیار
 26. کتاب جنین شناسی جوجه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف عارف هوشیاری
 27. کتاب تغذیه علوفه در نشخوارکنندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمد خوروش
 28. کتاب اصول بهداشت دام و طیور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 635 انتشارات دانشگاه رازی تالیف مهرداد پویان مهر
 29. کتاب بازرسی گوشت گوسفند

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات دانشگاه رازی تالیف آندریو گریست
 30. کتاب بازرسی گوشت گوسفند

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات دانشگاه رازی تالیف آندریو گریست
 31. کتاب رفتار شناسی و رفاه گاوها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات دانشگاه رازی تالیف کلایو فیلیپس
 32. کتاب بیماری های گوسفند

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 778 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف فیلیپ اسکات
 33. کتاب پرورش گوسفند و بز

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف رضا ولی زاده
 34. کتاب دست نامه کولیک اسب

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ناتانیل وایت
 35. کتاب دستگاه گوارش دام و طیور

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف حسن کرمانشاهی
 36. کتاب روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی بااستفاده از نرم افزارR

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف مهدی جباری نوقابی
 37. کتاب عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف احمد حسن آبادی
 38. کتاب عوامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان در زنجیره غذایی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دنیس.او.کراوز
 39. کتاب نکته های کلیدی طب داخلی دامهای کوچک

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استانلی آی.رابین
 40. کتاب کنترل کيفی خوراک طيور و جيره نويسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات عمیدی تالیف حسین جانمحمدی