1. تماس

  کتاب بیماری های ماهیان راهبردهای پیشگیری و کنترل

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گالینا جنی
 2. تماس

  کتاب کربوهيدرات ها در تغذيه طيور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات مرز دانش تالیف اکبر يعقوبفر
 3. تماس

  کتاب بیماری های عفونی و انگلی سگ و گربه

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 669 انتشارات پرتو واقعه تالیف دوآیت بومن
 4. تماس

  کتاب بیماری های قارچی در دامپزشکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حجت اله شکری
 5. تماس

  کتاب جنین شناسی دام پزشکی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف ت.ا. مک گیدی
 6. تماس

  کتاب بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف ویر سینگ راتور
 7. تماس

  کتاب عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف محمدرضا اکبری
 8. تماس

  کتاب راهنمای عملی تشخیص،پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف عبدالکریم زمانی مقدم
 9. تماس

  کتاب ناهنجاریهای متابولیکی رایج پرندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف فریبرز خواجعلی
 10. تماس

  کتاب ناهنجاریهای متابولیکی رایج پرندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف فریبرز خواجعلی
 11. تماس

  کتاب انگل شناسی بالینی دامپزشکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف آنه ام.زایاک
 12. تماس

  کتاب اصول پرورش بوقلمون

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف محسن دانشیار
 13. تماس

  کتاب جنین شناسی جوجه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف عارف هوشیاری
 14. تماس

  کتاب تغذیه علوفه در نشخوارکنندگان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمد خوروش
 15. تماس

  کتاب اصول بهداشت دام و طیور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 635 انتشارات دانشگاه رازی تالیف مهرداد پویان مهر
 16. تماس

  کتاب بازرسی گوشت گوسفند

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات دانشگاه رازی تالیف آندریو گریست
 17. تماس

  کتاب بازرسی گوشت گوسفند

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات دانشگاه رازی تالیف آندریو گریست
 18. تماس

  کتاب رفتار شناسی و رفاه گاوها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات دانشگاه رازی تالیف کلایو فیلیپس
 19. تماس

  کتاب بیماری های گوسفند

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 778 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف فیلیپ اسکات
 20. تماس

  کتاب پرورش گوسفند و بز

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف رضا ولی زاده
 21. تماس

  کتاب دست نامه کولیک اسب

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ناتانیل وایت
 22. تماس

  کتاب دستگاه گوارش دام و طیور

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف حسن کرمانشاهی
 23. تماس

  کتاب روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی بااستفاده از نرم افزارR

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف مهدی جباری نوقابی
 24. تماس

  کتاب عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف احمد حسن آبادی
 25. تماس

  کتاب عوامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان در زنجیره غذایی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دنیس.او.کراوز
 26. تماس

  کتاب نکته های کلیدی طب داخلی دامهای کوچک

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استانلی آی.رابین
 27. تماس

  کتاب کنترل کيفی خوراک طيور و جيره نويسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات عمیدی تالیف حسین جانمحمدی
 28. تماس

  کتاب کنترل باکتری سالمونلا در واحدهای توليد و فرآوری طيور

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 393 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف اسکات راسل
 29. تماس

  کتاب درمان نوين مامایی و بيماری های توليد مثل دام بزرگ 2 - گوسفند و بز

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات معتبر تالیف رابرت یانگ
 30. تماس

  کتاب راهنمای طراحی آشيانه و تاسيسات پرورش طيور

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات مرز دانش تالیف محمد اقبالی
 31. تماس

  انجماد و نگهداری محصولات شيلاتی در سردخانه ها

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ترانه سادات جان فدا تالیف جانستون وی.ای
 32. تماس

  کتاب بیماری های گاو

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 798 انتشارات دانشگاه فردوسی تالیف فليپ آر اسکات
 33. تماس

  کتاب فیزیولوژی حیوانات اهلی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 852 انتشارات دانشگاه آزاد ایلام تالیف کيستين وی. سجاستاد
 34. تماس

  کتاب درمان های رايج در توليد مثل اسب ج1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف جان سی. سامپر
 35. تماس

  کتاب اصول نگهداری و بيماريهای مهم لاک پشت ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پرتو واقعه تالیف رضا صادقی
 36. تماس

  کتاب راهنمای مديريت پرورش مرغ مادر - راس

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران تالیف مهرداد ايرانی
 37. تماس

  کتاب ويژگی های نژادهای استاندارد غاز،اردک و بوقلمون دنيا

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات مرز دانش تالیف حميد رضا همتی متين
 38. تماس

  کتاب ميکروب شناسی فرآورده های شيری

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف مرتضی مشايخ
 39. تماس

  کتاب تغذیه گاو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف جان.بی.آون
 40. تماس

  کتاب روش های آزمايشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات دانشگاه سمنان تالیف برين بلوود
  0