1. تماس

  کتاب Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 385 انتشارات رویان پژوه تألیف M. Anthony Pogrel - Karl-Erik Kahnberg - Lars Andersson
 2. تماس

  کتاب Oral and Maxillofacial Surgery Secrets

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات رویان پژوه تألیف A. Omar Abubaker - Din Lam - Kenneth J. Benson
 3. تماس

  کتاب Oral and Maxillofacial Surgery 2017

  568,000 تومان

  تعداد صفحه 2800 انتشارات رویان پژوه تألیف Raymond J. Fonseca
 4. تماس

  کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 717 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر علیرضا جهانگیرنیا - دکتر محمدعلی دولت آبادی
 5. تماس

  کتاب Local and Regional Flaps in Head and Neck Reconstruction

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات رویان پژوه تألیف Rui Fernandes
 6. تماس

  کتاب Aesthetic Septorhinoplastr

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات رویان پژوه تألیف Baris Cakir
 7. تماس

  کتاب Oral & Maxillofacial Surgery Review - A Study Guide

  171,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات رویان پژوه تألیف Din Lam - Daniel M. Laskin
 8. تماس

  کتاب Clinical Review of Oral & Maxillofacial Surgery

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات رویان پژوه تألیف Shahrokh Bagheri
 9. تماس

  کتاب Alveolar Distraction Osteogenesis

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات رویان پژوه تألیف Nejat Erverdi - Melih Motro
 10. تماس

  کتاب ENT AND HEAD AND NECK PROCEDURES

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 121 انتشارات رویان پژوه تألیف George Mochloulis - F. Key Seymour - Joanna Stephens
 11. تماس

  کتاب An Introduction to Oral and Maxillofacial Surgery

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات رویان پژوه تألیف David A. Mitchell - Anastasios N. Kanatas
 12. تماس

  کتاب Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات رویان پژوه تألیف Christopher J. Haggerty - Robert M. Laughlin
 13. تماس

  کتاب Sinus Grafting Techniques

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات رویان پژوه تألیف Ronald Younes - Nabih Nader - Georges Khoury
 14. تماس

  کتاب Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات رویان پژوه تألیف Carlos Navarro Vila
 15. تماس

  کتاب Rhinoplasty

  248,000 تومان

  تعداد صفحه 684 انتشارات رویان پژوه تألیف Anthony P. Sclafani
 16. تماس

  کتاب Head, Neck and Orofacial Infections

  196,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات رویان پژوه تألیف James R. Hupp - Elie M. Ferneini
 17. تماس

  کتاب درسنامه کنترل عفونت در دندانپزشکی

  26,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی
 18. تماس

  کتاب Oral and Maxillofacial Trauma

  290,000 تومان

  تعداد صفحه 912 انتشارات رویان پژوه تألیف Raymond J. Fonseca - H. Dexter Barber - Michael P. Powers
 19. تماس

  کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery

  237,000 تومان

  تعداد صفحه 718 انتشارات رویان پژوه تألیف james R. Hupp - Edward Ellis iii - Myron R. Tucker
 20. تماس

  کتاب Color Atlas of Dental Implant Surgery

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael S. Block
 21. تماس

  کتاب جراحی های پری اپیکال 2 - راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تألیف احمد متقی - الهام زمانی
 22. تماس

  کتاب کتاب ملی جراحی دهان،فک و صورت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 630 انتشارات رویان پژوه تألیف نازنین ثناگو
 23. تماس

  کتاب DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان،فک و صورت - پترسون 2014

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمد اسمعیلی نژاد و همکاران
 24. تماس

  کتاب درس نامه کنترل عفونت در دندانپزشکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 353 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی
 25. تماس

  کتاب جراحی دهان، فک و صورت - جلد دوم

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مهدی غلامی - دکتر پژمان جانباز - دکتر حمید ملک زاده - دکتر امیرحسین محمدی
 26. تماس

  کتاب جراحی دهان، فک و صورت - جلد سوم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مهدی غلامی - دکتر پژمان جانباز - دکتر حمید ملک زاده - دکتر امیرحسین محمدی
 27. تماس

  کتاب جراحی دهان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات رویان پژوه تألیف احمد متقی - ابوالفتح حسین زاده - الهام زمانی
 28. تماس

  کتاب مشکلات حین و بعد از جراحی دندان 1

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تألیف احمد متقی - الهام زمانی
 29. تماس

  کتاب روشهای نوین خارج نمودن و جراحی دندان، از بی حسی تا کنترل عوارض

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش غفوری رانکوهی
 30. تماس

  کتاب جراحی دهان و فک و صورت نوین - پیترسون 2014

  79,800 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی
 31. تماس

  کتاب معاینه بالینی ناحیه دهان، فک و صورت

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی - دکتر فریدون پوردانش
 32. تماس

  کتاب جراحی دهان، فک و صورت - جلد اول

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مهدی غلامی - دکتر پژمان جانباز - دکتر حمید ملک زاده - دکتر امیرحسین محمدی
  0