1. کتاب مواد دندانی ترمیمی کریگ

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات رویان پژوه ترجمه فهیمه سادات طباطبایی
 2. کتاب Mineral Trioxide Aggregate in Dentistry

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات رویان پژوه تألیف Josette Camilleri
 3. کتاب Phillips' Science of Dental Materials

  196,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات رویان پژوه تألیف Anusavice - Shen - Rawls
 4. کتاب Craig’s RESTORATIVE DENTAL MATERIALS

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات رویان پژوه تألیف Ronald L. Sakaguchi - Gohn M. Powers
 5. کتاب مبانی کاربردی مواد دندانی

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه ترجمه ابراهیم رهنما - میثم محمودی اطرابی
 6. کتاب مواد دندانی کریگ

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اعظم ولیان
 7. کتاب اصول و مبانی زیست مواد دندانی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر تبسم هوشمند و همکاران
 8. کتاب ملی مواد دندانی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رویان پژوه