1. تماس

  کتاب Maxillofacial Imaging

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات رویان پژوه تألیف T. A.Larheim - P. L.Westesson
 2. تماس

  کتاب Radiologic Science for Technologists - Physics, Biology, and Protection

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات رویان پژوه تألیف Stewart C. Bushong
 3. تماس

  کتاب Dental Radiography - 2017

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات رویان پژوه تألیف Joen M. Lannucci - Laura Jansen Howerton
 4. تماس

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR - اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2014

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مریم میرزایی
 5. تماس

  کتاب Oral Radiology Principles and Interpretation

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 695 انتشارات رویان پژوه تألیف Stuart C. White - Michael J. Pharoah
 6. تماس

  کتاب INTERPRETATION BASICS of CBCT

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف Shawneen M.Gonzalez
 7. تماس

  کتاب Oral & Maxillofacial Imaging Techniques

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه تألیف Shivlal M Rawlani - Shobha S Rawlani
 8. تماس

  کتاب Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات رویان پژوه تألیف NORMAN K. WOOD - PAUL W. GOAZ
 9. تماس

  کتاب خلاصه کتاب رادیولوژی دهان،اصول و تفسیر - وایت و فارو

  42,800 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت
 10. تماس

  کتاب DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر - وایت و فارو 2015

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسماعیل پورداور - دکتر پرستو افقری
 11. تماس

  کتاب اطلس رنگی تصاویر CBCT

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر روشنک غفاری - دکتر گلناز سیلاوی - دکتر شیما جاودان
 12. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء رادیولوژی 94-90

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر میترا کرباسی
 13. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد رادیولوژی دهان، فک و صورت - 89-85

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاطمه سالمی - دکتر سمیرا ساعتی - دکتر نفیسه نیک‌کردار
 14. تماس

  کتاب تفسیر مبانی CBCT

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر آنیتا عیوضلو
 15. تماس

  کتاب رادیولوژی دهان - اصول و تفسیر - وایت و فارو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت - دکتر پرستو افقری
 16. تماس

  کتاب ملی رادیولوژی دهان، فک و صورت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه
 17. تماس

  کتاب رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان
 18. تماس

  کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها - بوشانگ 2013

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم قلیچلی
  0