1. کتاب Atlas of Oral Diseases

  197,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات رویان پژوه تألیف Isaac van der Waal
 2. کتاب Targeting Oral Cancer

  134,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات رویان پژوه تألیف Andrew M. Fribley
 3. کتاب Color Atlas of Common Oral Diseases

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات رویان پژوه تألیف George Laskaris
 4. کتاب Color Atlas of Common Oral Diseases 2017

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات رویان پژوه تألیف Craig Miller - Robert Langlais
 5. کتاب بیماریهای دهان برکت 2015 - جلد دوم

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش قدوسی - دکتر الهام زمانی
 6. کتاب Dental Management of the Medically Compromised Patient

  238,000 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات رویان پژوه تألیف James W. Little - Donald A. Falace
 7. کتاب Burket's Oral Medicine

  196,000 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael Glick
 8. کتاب Oral Candidosis

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات رویان پژوه تألیف Advaldo Antonio Riberio Rosa
 9. کتاب ملی بیماریهای دهان،فک و صورت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه
 10. کتاب Book Brief خلاصه کتاب بیماریهای دهان برکت 2015

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سمیرا حاجی صادقی و همکاران
 11. کتاب سلامت دهان در بیماران سالمند

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر پگاه مسنن مظفری - دکتر مریم امیر چقماقی
 12. کتاب بیماریهای دهان برکت 2015 - جلد اول

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش قدوسی - دکتر الهام زمانی
 13. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان - فالاس، نویل، وود - 93-88

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 14. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت - 93-88

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 15. کتاب الفبای بهداشت دهان و دندان

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر احمد ابوالحسنی - دکتر آرش زادهوش
 16. کتاب تشخیص و درمان ضایعات دهان و دندان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حسین اسلامی و همکاران
 17. کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان - همراه با امتحان بورد عملی 93

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 18. کتاب بیماری های غدد بزاقی - Gnepp 2009

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ساعده عطار باشی مقدم
 19. کتاب GPS تشخیص بیماری های دهان برکت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر وحید شهیدی زندی
 20. کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک - فالاس 2013

  74,000 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر نسترن دنیادیده و همکاران
 21. کتاب پیشگیری از بیماری دهانی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ناهید عسکری زاده و همکاران
 22. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان - 91-88

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی
 23. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان سال 92

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی
 24. کتاب مجموعه سوالات پره بورد 93-91 و بورد 93 بیماری های دهان،فک و صورت

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ناهید عسکری زاده و همکاران