1. تماس

  Cone Beam Computed Tomography in Endodontics

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات رویان پژوه
 2. تماس

  کتاب Current Therapy in Endodontics

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات رویان پژوه تألیف Priyanka Jain
 3. تماس

  کتاب The Guidebook to Molar Endodontics

  124,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه تألیف Ove A. Peters
 4. تماس

  کتاب Endodontic Prognosis - Clinical Guide for Optimal Treatment Outcome

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات رویان پژوه تألیف Nadia Chugal - Louis M. Lin
 5. تماس

  کتاب Pediatric Endodontics

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات رویان پژوه تألیف Anna B. Fuks - Benjamin Peretz
 6. تماس

  کتاب Endodontics Review - A Study Guide

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رویان پژوه تألیف Brooke Blicher - Rebekah Lucier
 7. تماس

  کتاب Endodontology

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael A. Baumann - Rudolf Beer
 8. تماس

  کتاب Endodontology

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael A. Baumann - Rudolf Beer
 9. تماس

  کتاب 3D Imaging in Endodontics

  87,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه تألیف Mohamed Fayad - Bradford R .Johenson
 10. تماس

  کتاب Endodontic Pain

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات رویان پژوه تألیف Paul A. Rosenberg
 11. تماس

  کتاب A Concise Guide to Endodontics Procedures

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه تألیف Peter Murray
 12. تماس

  کتاب Nanotechnology in Endodontics

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رویان پژوه تألیف Anil Kishen
 13. تماس

  کتاب Vertical Root Fractures in Dentistry

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات رویان پژوه تألیف Igor Tsesis - Aviad Tamse - Eyal Rosen
 14. تماس

  کتاب Endodontic Irrigation

  134,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات رویان پژوه تألیف Bettina Basrani
 15. تماس

  کتاب The Root Canal Biofilm

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات رویان پژوه تألیف Luis E. Chavez - Christine M. Sedgley - Anil Kishen
 16. تماس

  کتاب Complications in Endodontic Surgery

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات رویان پژوه تألیف Igor Tsesis
 17. تماس

  کتاب Restoration of Root Canal-Treated Teeth

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات رویان پژوه تألیف Jorge Perdigao
 18. تماس

  کتاب درد اندودانتیک - تشخیص،علل،پیشگیری و درمان - رنگی

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد رستگار خسروی - دکتر معصومه رستم زاده
 19. تماس

  کتاب درد اندودانتیک - تشخیص،علل،پیشگیری و درمان - سیاه و سفید

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد رستگار خسروی - دکتر معصومه رستم زاده
 20. تماس

  کتاب درد اندودانتیک - تشخیص،علل،پیشگیری و درمان - سیاه و سفید

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد رستگار خسروی - دکتر معصومه رستم زاده
 21. تماس

  کتاب Endodontics Principles and Practice

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 477انتشارات رویان پژوه تألیف Mahmoud Torabinejad - Richard E. Walton - Ashraf F. Fouad
 22. تماس

  کتاب Cohen's Pathways of the Pulp 2016

  260,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات رویان پژوه تألیف Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman
 23. تماس

  کتاب ملی اندودانتیکس

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات رویان پژوه
 24. تماس

  کتاب مجموعه اعداد منابع دندانپزشکی ۲ - از سری کتاب های نکات طلایی GPS

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر لیلی صدری - دکتر سید مهدی تقیان
 25. تماس

  کتاب روش های نوین در درمان اندودنتیکس

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مهرانگیز محمدبیگی
 26. تماس

  کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر زهره خلیلک - دکتر مهشید شیخ الاسلامی - دکتر ارژنگ فلاحدوست
 27. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد اندودنتیکس - 92-90

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سارا اسماعیلی - دکتر احسان اثنا عشری
 28. تماس

  کتاب آشنایی با انواع فایل های روتاری - همراه با ویدئوی آموزشی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید حمید رضویان - رحمان ناظری - فاطمه رضایی - درنا سرافراز
 29. تماس

  کتاب تست های حیاتی پالپ - کمکهای موثر تشخیصی در اندودنتیکس

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حمید جعفرزاده و همکاران
 30. تماس

  کتاب PDQ چکیده درمان ریشه

  6,950 تومان

  تعداد صفحه 389 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد آیینه چی
 31. تماس

  کتاب بررسی بالینی کانال ماندیبولر

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی
 32. تماس

  کتاب مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال دندان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش شهروان
  0