1. موجود

  کتاب مبانی پروتزهای ثابت شلینبرگ 2012

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر مهران نوربخش
 2. تماس

  کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان - پروتزهای کامل و متکی بر ایمپلنت - زارب 2013

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر مهران نوربخش
 3. تماس

  کتاب Esthetic and Functional Management of Diastema

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات رویان پژوه تألیف Ugur Erdemir - Esra Yildiz
 4. تماس

  کتاب Glass-Ionomers in Dentistry

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رویان پژوه تألیف Sharanbir K. Sidhu
 5. تماس

  کتاب Essentials in Esthetic Dentistry - Vol 3

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات رویان پژوه تألیف Avijit Banerjee
 6. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 1

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه تألیف Narin H. F Wilson
 7. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 2

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف Jonathab B. Levine
 8. تماس

  کتاب A Practical Clinical Guide to Resin Cements

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات رویان پژوه تألیف Michelle Sunico-Segarra - Armin Segarra
 9. تماس

  کتاب Text Book of Operative Dentistry

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات رویان پژوه تألیف Nisha Garg - Amit Garg
 10. تماس

  کتاب Principles and Practice of LASER DENTISTRY

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه تألیف Robert A. Convissar
 11. تماس

  کتاب Art and Science of OPERATIVE DENTISTRY

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه تألیف Harald O. Heymann - Edward J. Swift - Andre V. Ritter
 12. تماس

  کتاب پروتزهای ثابت دندانی نوین

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر الهه بیابانکی - دکتر صفورا قدسی - دکتر ساسان رسایی پور
 13. تماس

  کتاب پروتزهای ایمپلنت دندانی Misch 2015 - جلد دوم

  174,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر صفورا قدسی
 14. تماس

  کتاب ملی پروتزهای دندانی ثابت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات رویان پژوه
 15. تماس

  کتاب فلش کارت پروتز ثابت شیلینبرگ 2012

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعیدرضا معتمدیان
 16. تماس

  کتاب ملی پروتزهای دندانی کامل متحرک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات رویان پژوه
 17. تماس

  کتاب ایمپلنتولوژی بدون فلپ

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات رویان ترجمه دکتر نسیم فرخانی - دکتر وحید اصفهانیان
 18. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر علی ترکان - دکتر سارا خزایی
 19. تماس

  کتاب خلاصه کتاب پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر امیر رضا هندی - دکتر سید مهران فلاح چای
 20. تماس

  کتاب رستوریشن های تمام سرامیک، آنچه یک دندانپزشک باید بداند

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رامین مشرف - دکتر مهسا عباسی
 21. تماس

  کتاب عوارض جراحی در ایمپلنت های دندانی - علل، پیشگیری و درمان

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمد کتابی - احمد متقی - ابوالفتح حسین زاده - الهام زمانی
 22. تماس

  کتاب پروتزهای کامل اوردنچر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر بهمن نظام آبادی
 23. تماس

  کتاب پروتزهای ایمپلنت دندانی - Misch 2015 - جلد اول

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر صفورا قدسی
 24. تماس

  کتاب درمان اختلالات تمپورومندیبولر و اکلوژن

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 570 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر علی ترکان
 25. تماس

  کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان - پروتزهای کامل و متکی بر ایمپلنت - زارب 2013

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر الهه بیابانکی
 26. تماس

  کتاب مبانی درمانهای پروتزی ایمپلنت

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر غلامرضا طباخیان
 27. تماس

  کتاب پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت- از سری کتاب های نکات طلایی GPS

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر میلاد لاریجانی
 28. تماس

  کتاب روش های کلینیکی و لابراتواری پروتزهای متکی بر ایمپلنت

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سمیه اللهیاری
 29. تماس

  کتاب اصول و تکنیک ایمپلنت های تک دندانی - جراحی و پروتز

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مژگان ایزدی - دکتر احمد مقاره عابد - دکتر عباسعلی خادمی
 30. تماس

  کتاب اکلوژن در دندانپزشکی ایمپلنت

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر صفورا قدسی
 31. تماس

  کتاب معرفی سیستم تمام سرامیک IPS - e max

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسدالله احمدزاده - دکتر سارا کوشا
 32. تماس

  کتاب خلاصه کتاب مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر پویا اصلانی
  0