1. کتاب چاه آزمایی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس هاشم زاده
 2. کتاب دروس تخصصی استخراج

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرشید نظمی
 3. کتاب دروس تخصصی مکانیک سنگ

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد عسکری دهج
 4. کتاب دروس تخصصی فرآوری - کانه آرایی،فلوتاسیون

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات پوران پژوهش تالیف امیر کشتگر
 5. کتاب دروس تخصصی اکتشاف

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات پوران پژوهش تالیف سیاوش سالاریان
 6. کتاب دروس زمین شناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات پوران پژوهش تالیف سیاوش سالاریان