1. تماس

  کتاب تیتانیوم و آلیاژهای آن از معدن تا صنعت

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف آزاده شهیدیان
 2. تماس

  کتاب تیتانیوم و آلیاژهای آن از معدن تا صنعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف حمید خرسند
 3. تماس

  کتاب مدرسان شریف نمودارگیری از چاه (چاه نگاری) - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس پیام سلیمانی
 4. تماس

  کتاب مدرسان شریف معدن کاری زیرزمینی - کارشناسی ارشد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مدرسان شریف تالیف ابراهیم قربانی
 5. تماس

  کتاب مدرسان شریف مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی) - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس مهرداد ایمانی
 6. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات مهندسی معدن - کارشناسی ارشد

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 746 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 7. تماس

  کتاب مدرسان شریف معدن کاری سطحی - کارشناسی ارشد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس فرهاد عابدی
 8. تماس

  کتاب مدرسان شریف تهویه - کارشناسی ارشد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس ابراهیم قربانی
 9. تماس

  کتاب چاه آزمایی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس هاشم زاده
 10. تماس

  کتاب دروس تخصصی استخراج

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرشید نظمی
 11. تماس

  کتاب دروس تخصصی مکانیک سنگ

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد عسکری دهج
 12. تماس

  کتاب دروس تخصصی فرآوری - کانه آرایی،فلوتاسیون

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات پوران پژوهش تالیف امیر کشتگر
 13. تماس

  کتاب دروس تخصصی اکتشاف

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات پوران پژوهش تالیف سیاوش سالاریان
 14. تماس

  کتاب دروس زمین شناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات پوران پژوهش تالیف سیاوش سالاریان
  0