1. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم خاک - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مرضیه شیردست
 2. تماس

  کتاب مدرسان شریف فرسایش و حفاظت خاک - کارشناسی ارشد

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف سارا خیامی
 3. تماس

  کتاب مدرسان شریف فیزیک خاک - کارشناسی ارشد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف صنم بایبوردی
 4. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم باغبانی - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین آذریان
 5. تماس

  کتاب مدرسان شریف طرح آزمایش های کشاورزی - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر بهروز موذن قمصری
 6. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 762 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جوادی
 7. تماس

  کتاب مدرسان شریف زراعت - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس معصومه شفیعی خورشیدی
 8. تماس

  کتاب مدرسان شریف اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی اکبر اسدی
 9. تماس

  کتاب مدرسان شریف فیزیولوژی گیاهان زراعی - کارشناسی ارشد

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فیروزه یزدانی
 10. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های طراحی شهری + متمم - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات مدرسان شریف تألیف مجتبی آراسته
 11. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای ساخت و معماری - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید تاسا
 12. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای پژوهشی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد سورایی
 13. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های معماری - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف میهن مهرابی
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف درک عمومی معماری - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف معصومه هاشمی شهرکی
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی معماری - کارشناسی ارشد

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده
 16. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 1 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 17. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 2 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 18. تماس

  کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 19. تماس

  کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 20. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 21. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 22. تماس

  کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 23. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 24. تماس

  کتاب مدرسان شریف آمار و احتمالات صنایع - کارشناسی ارشد

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 726 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر نادر نعمت الهی
 25. تماس

  کتاب مدرسان شریف تحقیق در عملیات 1 - کارشناسی ارشد

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 534 انتشارات مدرسان شریف تألیف شهاب عباسی
 26. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی صنایع - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی بصیریان جهرمی
 27. تماس

  کتاب مدرسان شریف طرح ریزی واحدهای صنعتی - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهدی بهروزی
 28. تماس

  کتاب مدرسان شریف اقتصاد مهندسی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهدیه زمردی
 29. تماس

  کتاب مدرسان شریف کنترل کیفیت آماری - کارشناسی ارشد

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس احمدرضا جعفریان مقدم
 30. تماس

  کتاب مدرسان شریف تئوری های مدیریت - کارشناسی ارشد - دکتری

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر غلامرضا طالقانی
 31. تماس

  کتاب مدرسان شریف اقتصاد خرد و کلان - کارشناسی ارشد

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر غلامحسین خورشیدی
 32. تماس

  کتاب مدرسان شریف تحقیق در عملیات 2 - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی طلوع
 33. تماس

  کتاب مدرسان شریف برنامه ریزی و کنترل پروژه - کارشناسی ارشد

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر علی بزرگی امیری
 34. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های رشته صنایع - صنایع - کارشناسی ارشد

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی بصیریان جهرمی
 35. تماس

  کتاب مدرسان شریف برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها - کارشناسی ارشد

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس فرشاد مصافی نیا
 36. تماس

  کتاب مدرسان شریف انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد سعید عنایتی
 37. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس سعید اسفندیار
  0