1. موجود

  DVD پیشگیری،کنترل و درمان دیابت

  5,000 تومان

  کارگردان بهمن مشرفی زاده انتشارات تیمورزاده
 2. موجود

  DVD درد گردن

  17,000 تومان

  ارائه دهنده دکتر سعید رضا مهرپور زیر نظر دکتر بهادر اعلمی هرندی
 3. موجود

  DVD اصول صحیح برخورد با درد کمر

  17,000 تومان

  ارائه دهنده دکتر سعید رضا مهرپور زیر نظر دکتر بهادر اعلمی هرندی
 4. موجود

  DVD اصول صحیح برخورد با آسیب های اندام

  15,000 تومان

  ارائه دهنده دکتر سعید رضا مهرپور زیر نظر دکتر بهادر اعلمی هرندی
0