1. دوره 6 جلدی Chess CAMP

  83,000تومان

  74,700 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جوان تألیف -
 2. دوره 4 جلدی 2000 آزمون تمرینی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جوان تألیف -
 3. دوره 4 جلدی فلش کارت شطرنج برنده

  29,000تومان

  26,100 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شباهنگ تألیف محمد صباحی
 4. کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 5. کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد اول

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 40 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 6. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت - پایه 3

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 7. کتاب تقویت هوش با تمرین شطرنج - پایه 2

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 8. کتاب آموزش شطرنج با تصویر - پایه 1 - کتاب کار گام دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 9. کتاب درس و مشق گشایش های شطرنج برای کودکان (گشایش های باز) - کتاب اول

  12,500تومان

  11,875 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 10. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام ششم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 11. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام پنجم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 12. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام چهارم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 13. کتاب آموزش شطرنج با مسئله - گام سوم

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 14. کتاب آموزش شطرنج با تصویر - گام دوم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 15. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی - گام اول

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 16. کتاب کارنامه قهرمانان جهان - گری کاسپاروف

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 17. کتاب کارنامه قهرمانان جهان (2) - گری کاسپاروف

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 18. کتاب درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرج - جلد سوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات فرزین تألیف الکساندر مازیا
 19. کتاب مهارت در استراتژی شطرج

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات کیان نشر تألیف یوهان هلستن
 20. کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد اول - زندگینامه - تئوری گشایشها

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 21. کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد دوم - تاکتیک و ترکیب

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 22. کتاب دیدگاه نو در شطرنج 3(شطرنج خود را ارتقا دهید) - BOOST YOUR CHESS

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات شباهنگ تألیف آرتور یوسوپف
 23. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 4

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی
 24. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 3

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 25. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 2

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 26. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 27. کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد اول

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 28. کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد دوم

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 29. کتاب مانور هنر بازی با سوارها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات فرزین تألیف مارک دورتسکی ترجمه فرشاد خویی زاده
 30. کتاب مسابقه بین المللی شطرنج زوریخ 1953

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات کیان دانش تالیف دیوید برونشتاین
 31. کتاب قدرت پیاده در شطرنج

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات فرزین تألیف هانس کموخ ترجمه عنایت الله گنجیان
 32. کتاب تئوری آخر بازی های رخ

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات فرزین تألیف گری گوری لونفیش - واسیلی اسمیسلوف ترجمه پروانه هل عطایی
 33. کتاب بازی پوزیسیونی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات فرزین تألیف مارک دورتسکی - آرتور یوسوپف ترجمه فرشاد خویی زاده
 34. کتاب رموز استراتژی در شطرنج مدرن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه رضا رضایی
 35. کتاب در محضر استاد بزرگ

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جوان تألیف بوریس گولکو - جوئل اسنید ترجمه نیما فرحی
 36. کتاب تمرین های گام به گام شطرنج دوره ی آمادگی 1

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات شباهنگ تألیف سیامک آزادواری
 37. کتاب تئوری گشایشها - جلد سوم

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گوتنبرگ تالیف محمدرضا سلطاندوست
 38. کتاب روش جدید اموزش شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف رومن پلتز ترجمه عباس لطفی
 39. کتاب شطرنج پیشرفته

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات فرزین تألیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 40. کتاب تاکتیک در شطرنج

  1,700 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات فرزین تألیف عزیزاله صالحی مقدم