1. کتاب هنر سینما

  97,500 تومان

  تعداد صفحه 542 انتشارات مرکز تألیف دیوید بوردول - کریستین تامسون ترجمه فتاح محمدی
 2. کتاب ترنس مالیک، فیلم و فلسفه

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات لگا تألیف تامس دین تاکر - استوارت کندال ترجمه حسام الدین موسوی ریزی
 3. کتاب عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات لگا تألیف متیو ابوت ترجمه صالح نجفی
 4. کتاب فیلم به مثابه فلسفه، ماگنولیا

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 58 انتشارات لگا تألیف صالح نجفی
 5. کتاب فیلم به مثابه فلسفه، کپی برابر اصل

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 58 انتشارات لگا تألیف صالح نجفی
 6. کتاب فیلم به مثابه فلسفه، کازابلانکا

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 58 انتشارات لگا تألیف صالح نجفی
 7. کتاب فیلم به مثابه فلسفه، راشومون

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات لگا تألیف صالح نجفی
 8. کتاب فیلم به مثابه فلسفه، همشهری کین

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات لگا تألیف صالح نجفی
 9. کتاب سیری بر کاپیتالیسم، نویسنده دو گاو، نمایش نامه 1

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 10. کتاب هوش مصنوعی سه هزار سال عبادت می کند، نمایش نامه 2

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 11. کتاب بیرمنگام، نمایش نامه 6

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 44 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 12. کتاب به سبک ترور پرزیدنت اِف، نمایش نامه 5

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 44 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 13. کتاب حوت، نمایش نامه 9

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 32 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 14. کتاب به تورات قسم، نمایش نامه 7

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 30 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 15. کتاب راه شیری، نمایش نامه 9

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 16. کتاب دیسپلازی، نمایش نامه 3

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 35 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 17. کتاب زندگی به سبک شروین، نمایش نامه 4

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 35 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 18. کتاب برادران واچوفسکی، نمایش نامه 8

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 50 انتشارات لگا تألیف حامد اسلامی
 19. کتاب تصویر سازی در عصر صفوی و قاجار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد فدوی
 20. کتاب جان

  12,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شب خیز تالیف آنی بیکر
 21. کتاب سینما و من

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مولف تالیف مهدی فخیم زاده
 22. کتاب تئوری موسیقی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات چشمه تالیف مصطفی کمال پور تراب
 23. کتاب در مسیر عکاسی حرفه ای

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پشوتن تألیف تونی نورتراب ترجمه فرشید کرمی نوین
 24. کتاب ترسیم گسترده لباس

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات کتاب وارش تألیف مهسا ناصر زارع - مهناز سید اختیاری
 25. کتاب تیفوس

  255,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب پارسه تالیف ژان پل سارتر
 26. کتاب دیگری باور دارم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نیماژ تالیف انزو کرمن
 27. کتاب درست آخر دنیا داستان عشق

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نیماژ تالیف ژان لوک لگرس
 28. کتاب ترز

  17,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر مرکز تالیف آلن کاوالیه
 29. کتاب لباوفسکی بزرگ

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جاشوا ام. تایری
 30. کتاب برخورد نزدیک از نوع آخر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات قطره تالیف چیستا یثربی
 31. کتاب سلطان موج نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ایجاز تالیف فرانسوا تروفو
 32. کتاب تئاتر فرانسه در قرن بیستم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف فرانک اورارد
 33. کتاب کنکور اختصاصی هنر همراه با پاسخ تشریحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات شباهنگ تألیف امیر شایان
 34. کتاب سی هزار سال هنر

  250,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارگاه فیلم و گرافیک سپاس تالیف
 35. کتاب بانو و مرد مرده

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات قطره تالیف چیستا یثربی
 36. کتاب آگهی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات فرهنگ جاوید تالیف کاظم فرهادی
 37. کتاب کلفت ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات میلکان تالیف ژان ژنه
 38. کتاب سینما گرافی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارگاه فیلم و گرافیک سپاس تالیف جیان مارکو میلسی
 39. کتاب ریچارد سوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف ویلیام شکسپیر