1. روش های اقتصادسنجی - جلداول

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات نور علم تألیف جک جانستون - جان دیناردو ترجمه علی اکبر خسروی نژاد - فریدون اهرابی انتشارات نور علم
 2. کتاب سازمان صنعتی: نظریه و كاربردها

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كيومرث شهبازی
 3. کتاب جغرافیا، اقتصاد فضا و آمایش سرزمین

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيدحسن صدوق
 4. کتاب درآمدی به اقتصاد شهری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سعيد عابدين دركوش
 5. کتاب روابط صنعتی - نظام روابط كار با تاكید بر حوادث ناشی از كار

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شمس السادات زاهدی
 6. کتاب نظریه اقتصاد خرد - جلد اول

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فرگوسن
 7. کتاب اقتصاد در مدیریت - جلد اول

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوجين بريگام
 8. کتاب نظریه اقتصاد خرد - جلد دوم

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فرگوسن
 9. کتاب مبانی علم اقتصاد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمود روزبهان
 10. کتاب نظریه اقتصاد كلان، یک مقدمه ریاضی

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پل باروز
 11. کتاب مدیریت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هوشنگ مؤمنی
 12. کتاب دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علينقی مشايخی
 13. کتاب روشهای اقتصادسنجی

  2,600 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف م. داتا
 14. کتاب تجارت بین الملل - نظریه و شواهد تجربی

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هـ. رابرت هلر
 15. کتاب درآمدی به نظریه های جدید رشد اقتصادی

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هايول جونز
 16. کتاب مبانی اقتصادسنجی

  13,700 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يان كمنتا
 17. کتاب روشهای بنیادی اقتصاد ریاضی - جلد اول

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آلفاسی شيانگ
 18. کتاب اقتصاد خرد به همراه سوالات چهار گزینه ای

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پندارپارس تالیف هيوا شيوه
 19. کتاب اقتصاد کلان پیشرفته جلد 2

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی
 20. کتاب اقتصاد کلان پیشرفته جلد 1

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 654 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی
 21. کتاب تئوری اقتصاد خرد

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تألیف سجاد فرجی دیزجی
 22. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 2

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 23. کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 24. کتاب پیشگامان توسعه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات سمت تألیف پیتر بائر ترجمه دكتر سید علی اصغر هدایتی
 25. کتاب مباحثی در اقتصاد خرد - بازارها ، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه

  4,550 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف دكتر جعفر عبادی
 26. کتاب اقتصاد بخش عمومی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد جعفری صمیمی
 27. کتاب مبانی اقتصاد اسلامی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 28. کتاب اقتصاد كار و نیروی انسانی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن سبحانی
 29. کتاب اقتصادسنجی 1 - تك معادلات با فروض كلاسیك - جزء اول

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر مسعود درخشان
 30. کتاب اقتصادسنجی 1 - تك معادلات با فروض كلاسیك - جزء دوم

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف دكتر مسعود درخشان
 31. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات سمت تألیف الهه ستوده‌ نما
 32. کتاب پول در اقتصاد اسلامی

  1,450 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 33. کتاب مبانی اقتصاد اسلامی - تلخیص و تكمیل

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 34. کتاب برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات سمت تألیف دكتر علی اكبر نیكو اقبال
 35. کتاب درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف محمدجعفر انصاری
 36. کتاب بازار - دولت - كامیابی ها ، ناكامی ها

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد توكلی
 37. کتاب اقتصاد منطقه‌ای - تئوری و مدلها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید صباغ كرمانی
 38. کتاب برنامه‌ ریزی اقتصادی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سمت تألیف دكتر زهرا افشاری
 39. کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف محمد مهدی كرمی
 40. کتاب اقتصاد منابع تجدید شونده

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید احمدیان