1. کتاب اقتصاد خرد به همراه سوالات چهار گزینه ای

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پندارپارس تالیف هيوا شيوه
 2. کتاب اقتصاد کلان پیشرفته جلد 2

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی
 3. کتاب اقتصاد کلان پیشرفته جلد 1

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 654 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی
 4. کتاب تئوری اقتصاد خرد

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تألیف سجاد فرجی دیزجی
 5. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 2

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 6. کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 7. کتاب پیشگامان توسعه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات سمت تألیف پیتر بائر ترجمه دكتر سید علی اصغر هدایتی
 8. کتاب مباحثی در اقتصاد خرد - بازارها ، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه

  4,550 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف دكتر جعفر عبادی
 9. کتاب اقتصاد بخش عمومی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد جعفری صمیمی
 10. کتاب مبانی اقتصاد اسلامی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 11. کتاب اقتصاد كار و نیروی انسانی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن سبحانی
 12. کتاب اقتصادسنجی 1 - تك معادلات با فروض كلاسیك - جزء اول

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر مسعود درخشان
 13. کتاب اقتصادسنجی 1 - تك معادلات با فروض كلاسیك - جزء دوم

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف دكتر مسعود درخشان
 14. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات سمت تألیف الهه ستوده‌ نما
 15. کتاب پول در اقتصاد اسلامی

  1,450 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 16. کتاب مبانی اقتصاد اسلامی - تلخیص و تكمیل

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 17. کتاب برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات سمت تألیف دكتر علی اكبر نیكو اقبال
 18. کتاب درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف محمدجعفر انصاری
 19. کتاب بازار - دولت - كامیابی ها ، ناكامی ها

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد توكلی
 20. کتاب اقتصاد منطقه‌ای - تئوری و مدلها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید صباغ كرمانی
 21. کتاب برنامه‌ ریزی اقتصادی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سمت تألیف دكتر زهرا افشاری
 22. کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف محمد مهدی كرمی
 23. کتاب اقتصاد منابع تجدید شونده

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید احمدیان
 24. کتاب اقتصاد خرد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات سمت تألیف رابرت اس پندیک ترجمه دکتر احمد ذیحجه زاده
 25. کتاب توسعه اقتصادی - مفاهیم ، مبانی نظری ، نهادگرایی و روش‌ شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات سمت تألیف دكتر محمود متوسلی
 26. کتاب اقتصاد خرد 2

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات سمت تألیف رابرت اس پندیک ترجمه دکتر احمد ذیحجه‌ زاده
 27. کتاب اصول كاربردی اقتصاد حمل و نقل

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدابراهیم بیضایی
 28. کتاب نظریه بازار و كاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید احمدیان
 29. کتاب اقتصاد بین الملل 2 - مالیه بین الملل

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات سمت تألیف دكتر سید جواد پور مقیم
 30. کتاب آمار توصیفی و احتمالات - با استفاده از مایکروسافت - اکسل و آموزش گام به گام آن

  5,150 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات سمت تألیف دکتر اسرافیل کسرائی
 31. کتاب همگرایی اقتصادی - ترتیبات تجاری منطقه‌ ای و بازارهای مشترک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سمت تألیف دكتر علیرضا رحیمی بروجردی
 32. کتاب اقتصاد سلامت

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دكتر مجید صباغ كرمانی