1. کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف بهنام ملکی
 2. کتاب کنکاشی در روش شناسی اقتصاد

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف شیلا سی داو ترجمه محمود توسلی - علی رستمیان
 3. کتاب کارآفرینی فناورانه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا حجازی
 4. کتاب کارآفرینی سازمانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت دی. هیسریچ
 5. کتاب کارآفرینی سازمانی - از نظریه تا عمل

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود احمدپورداریانی
 6. کتاب کارآفرینی رویکردی در روان شناختی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین لاکس
 7. کتاب کارآفرینی - دیدگاه فرآیندی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت بارن
 8. کتاب کارآفرینی تطبیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دی. هیو ویتاکر
 9. کتاب کارآفرینی بین المللی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهران رضوانی
 10. کتاب صلح - امنیت و توسعه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید احمد موثقی
 11. کتاب چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم گرجی
 12. کتاب توسعه گردشگری روستایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا رضوانی
 13. کتاب توسعه پایدار اقتصاد - ساز و کارها

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پی نینتی
 14. کتاب توسعه به مثابه آزادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آمارتیا سن
 15. کتاب تنظیم خط مشی مالی دولت و مالیه عمومی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسیان
 16. کتاب تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد - اقتصاد خرد جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چ. موریس
 17. کتاب تجارت بین الملل - نظریه هاوسیاست ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم مهدوی
 18. کتاب برنامه ریزی و عملیات شبکه های هوایی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود بازرگان
 19. کتاب بانکداری سرمایه گذاری نظریه و کاربرد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 20. کتاب بانکداری سرمایه گذاری - نظریه ها و کاربرد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 723 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 21. کتاب بازرگانی بین الملل - نظریه ها و کاربردها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حقیقی
 22. کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 1

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آنتونی ساندرز
 23. کتاب انرژی های قابل تجدید

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 514 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود ثقفی
 24. کتاب انرژی های پاک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو. آسواتانار ایانا
 25. کتاب الگوهای اقتصادی تحلیل قیمت و سیاست کشاورزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفدر حسینی
 26. کتاب اقتصاد عمومی مهندسی صنایع

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید فرید قادری
 27. کتاب اقتصاد سیاسی نظامی گری - مداخله آمریکا در افغانستان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی شیرخانی
 28. کتاب اقتصاد سیاسی - مبانی کارکرد و فرایند

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 29. کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 30. کتاب اقتصاد سیاسی ایران دوران معاصر

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 31. کتاب اسلام و اقتصاد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن سبحانی
 32. کتاب ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لارنس ا. کاپوستا
 33. کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 34. کتاب بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سید بابک ابراهیمی
 35. کتاب دولت و امنیت اقتصادی در ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف محمد کمالی زاده
 36. کتاب دانشنامه‌ی مختصر اقتصاد

  128,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف دیوید هندرسن
 37. کتاب آنچه با پول نمی توان خرید - مرزهای اخلاقی بازار

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نشر مرکز تألیف مایکل سندل ترجمه حسن افشار
 38. کتاب سازمان تجارت جهانی، ایران، تهدیدات و فرصت ها

  8,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف بابک علیاری- مجید سوری
 39. کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات گستره تالیف هوشنگ امیراحمدی
 40. کتاب اقتصاد سیاسی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲ انتشارات پارسه تالیف بهمن احمدی امویی