1. کتاب چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم گرجی
 2. کتاب توسعه گردشگری روستایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا رضوانی
 3. کتاب توسعه پایدار اقتصاد - ساز و کارها

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پی نینتی
 4. کتاب توسعه به مثابه آزادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آمارتیا سن
 5. کتاب تنظیم خط مشی مالی دولت و مالیه عمومی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسیان
 6. کتاب تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد - اقتصاد خرد جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چ. موریس
 7. کتاب تجارت بین الملل - نظریه هاوسیاست ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم مهدوی
 8. کتاب برنامه ریزی و عملیات شبکه های هوایی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود بازرگان
 9. کتاب بانکداری سرمایه گذاری نظریه و کاربرد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 10. کتاب بانکداری سرمایه گذاری - نظریه ها و کاربرد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 723 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 11. کتاب بازرگانی بین الملل - نظریه ها و کاربردها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حقیقی
 12. کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 1

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آنتونی ساندرز
 13. کتاب انرژی های قابل تجدید

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 514 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود ثقفی
 14. کتاب انرژی های پاک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو. آسواتانار ایانا
 15. کتاب الگوهای اقتصادی تحلیل قیمت و سیاست کشاورزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفدر حسینی
 16. کتاب اقتصاد عمومی مهندسی صنایع

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید فرید قادری
 17. کتاب اقتصاد سیاسی نظامی گری - مداخله آمریکا در افغانستان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی شیرخانی
 18. کتاب اقتصاد سیاسی - مبانی کارکرد و فرایند

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 19. کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 20. کتاب اقتصاد سیاسی ایران دوران معاصر

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 21. کتاب اسلام و اقتصاد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن سبحانی
 22. کتاب ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لارنس ا. کاپوستا
 23. کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 24. کتاب بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سید بابک ابراهیمی
 25. کتاب دولت و امنیت اقتصادی در ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف محمد کمالی زاده
 26. کتاب دانشنامه‌ی مختصر اقتصاد

  128,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف دیوید هندرسن
 27. کتاب آنچه با پول نمی توان خرید - مرزهای اخلاقی بازار

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نشر مرکز تألیف مایکل سندل ترجمه حسن افشار
 28. کتاب سازمان تجارت جهانی، ایران، تهدیدات و فرصت ها

  8,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف بابک علیاری- مجید سوری
 29. کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات گستره تالیف هوشنگ امیراحمدی
 30. کتاب اقتصاد سیاسی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲ انتشارات پارسه تالیف بهمن احمدی امویی
 31. کتاب پیچیدگی و اقتصاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف ویلیام برایان آرتور
 32. کتاب قوانین اقتصادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نهاد گرا تالیف دنی رودریک
 33. کتاب مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۲۹ انتشارات نهاد گرا تالیف غلامحسین حسن تاش
 34. کتاب اقتصاد کلان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد موسوی خوئی
 35. کتاب اقتصاد خرد

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات پوران پژوهش تالیف حمید حسن پور
 36. کتاب مدل سازی سیستم های پویای اقتصادی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف ماتیاس روث
 37. کتاب اقتصاد مهندسی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی شهابی
 38. کتاب نگاهی به اقتصاد ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف زهرا کریمی
 39. کتاب پیش بینی روش ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف ا.ماکریداکیس
 40. کتاب اقتصاد آموزش و پرورش

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مصطفی عمادزاده