1. تماس

  کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف بهنام ملکی
 2. تماس

  کتاب کنکاشی در روش شناسی اقتصاد

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف شیلا سی داو ترجمه محمود توسلی - علی رستمیان
 3. تماس

  کتاب کارآفرینی فناورانه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا حجازی
 4. تماس

  کتاب کارآفرینی سازمانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت دی. هیسریچ
 5. تماس

  کتاب کارآفرینی سازمانی - از نظریه تا عمل

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود احمدپورداریانی
 6. تماس

  کتاب کارآفرینی رویکردی در روان شناختی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین لاکس
 7. تماس

  کتاب کارآفرینی - دیدگاه فرآیندی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت بارن
 8. تماس

  کتاب کارآفرینی تطبیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دی. هیو ویتاکر
 9. تماس

  کتاب کارآفرینی بین المللی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهران رضوانی
 10. تماس

  کتاب صلح - امنیت و توسعه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید احمد موثقی
 11. تماس

  کتاب چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم گرجی
 12. تماس

  کتاب توسعه گردشگری روستایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا رضوانی
 13. تماس

  کتاب توسعه پایدار اقتصاد - ساز و کارها

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پی نینتی
 14. تماس

  کتاب توسعه به مثابه آزادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آمارتیا سن
 15. تماس

  کتاب تنظیم خط مشی مالی دولت و مالیه عمومی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسیان
 16. تماس

  کتاب تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد - اقتصاد خرد جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چ. موریس
 17. تماس

  کتاب تجارت بین الملل - نظریه هاوسیاست ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم مهدوی
 18. تماس

  کتاب برنامه ریزی و عملیات شبکه های هوایی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود بازرگان
 19. تماس

  کتاب بانکداری سرمایه گذاری نظریه و کاربرد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 20. تماس

  کتاب بانکداری سرمایه گذاری - نظریه ها و کاربرد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 723 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی دیواندری
 21. تماس

  کتاب بازرگانی بین الملل - نظریه ها و کاربردها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حقیقی
 22. تماس

  کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 1

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آنتونی ساندرز
 23. تماس

  کتاب انرژی های قابل تجدید

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 514 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود ثقفی
 24. تماس

  کتاب انرژی های پاک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یو. آسواتانار ایانا
 25. تماس

  کتاب الگوهای اقتصادی تحلیل قیمت و سیاست کشاورزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفدر حسینی
 26. تماس

  کتاب اقتصاد عمومی مهندسی صنایع

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید فرید قادری
 27. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی نظامی گری - مداخله آمریکا در افغانستان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی شیرخانی
 28. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی - مبانی کارکرد و فرایند

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 29. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 30. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی ایران دوران معاصر

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 31. تماس

  کتاب اسلام و اقتصاد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن سبحانی
 32. تماس

  کتاب ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لارنس ا. کاپوستا
 33. تماس

  کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 34. تماس

  کتاب بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سید بابک ابراهیمی
 35. تماس

  کتاب دولت و امنیت اقتصادی در ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف محمد کمالی زاده
 36. تماس

  کتاب دانشنامه‌ی مختصر اقتصاد

  128,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف دیوید هندرسن
 37. تماس

  کتاب آنچه با پول نمی توان خرید - مرزهای اخلاقی بازار

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نشر مرکز تألیف مایکل سندل ترجمه حسن افشار
 38. تماس

  کتاب سازمان تجارت جهانی، ایران، تهدیدات و فرصت ها

  8,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف بابک علیاری- مجید سوری
 39. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات گستره تالیف هوشنگ امیراحمدی
 40. تماس

  کتاب اقتصاد سیاسی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲ انتشارات پارسه تالیف بهمن احمدی امویی
  0