1. تماس

  کتاب نظام فنی و اجرایی کشور - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نوآور تألیف محمد عظیمی آقداش
 2. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون معماری نظارت - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 3. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون معماری اجرا - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 4. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون عمران نظارت - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 136انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 5. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون عمران محاسبات - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 6. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون معماری طراحی - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 66 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 7. تماس

  کتاب کلید واژه آزمون عمران اجرا - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 8. تماس

  کتاب سازه های فولادی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سری عمران تألیف نادر فنائی
 9. تماس

  کتاب ماشین آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 10. تماس

  کتاب قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی - عمران اجرا، معماری اجرا

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نوآور تألیف محمد عظیمی آقداش
 11. تماس

  کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان - ویژه دوره های ارتقاء پایه

  36,000تومان

  32,400 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات نوآور تألیف دکتر حمید رضا اشرفی
 12. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران - جلد 2 و 4

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات یاوریان تألیف مهندس مسعود حسنی
 13. تماس

  کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران - اجرا

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات نوآور تألیف محمد عظیمی آقداش
 14. تماس

  کتاب آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات بهینه تألیف وزارت مسکن و شهرسازی
 15. تماس

  کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران - نظارت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات نوآور تألیف مهندس سعید احمدی
 16. تماس

  کتاب بانک سوالات آزمون محاسبات

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سری عمران تألیف نادر فنائی
 17. تماس

  کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری - نظارت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات نوآور تألیف مهندس حسن نوبهار
 18. تماس

  کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نوآور تألیف مهندس مهدی دریانی
 19. تماس

  کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری - نظارت و اجرا

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نوآور تألیف مهندس مهدی بیات
 20. تماس

  کتاب تشریح کامل و مستند سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری - اجرا

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نوآور تألیف محمد عظیمی آقداش
 21. تماس

  کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری طراحی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات نوآور تألیف مهندس مهدی دریانی
 22. تماس

  کتاب سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان - معماری ، اجرا - با پاسخ تشریحی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات گیتاتک تألیف مهندس مهدی پرنا
 23. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های نظام مهندسی و کاردانهای فنی معماری

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات یاوریان تألیف مهندس مسعود حسنی
 24. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های نظام مهندسی معماری - جلد 2

  17,800 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات یاوریان تألیف مهندس مسعود حسنی
 25. تماس

  کتاب جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 26. تماس

  کتاب مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان - ویژه آزمون های نظام مهندسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات نوآور تألیف محمد عظیمی آقداش
 27. تماس

  کتاب راهنمای آزمون های کارشناسی نظام مهندسی ساختمان - مجموعه کامل آزمونهای برگزار شده

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات بهینه فراگیر تألیف مهندس فرداد صفائیان
 28. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران - بخش نظارت

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات سیمای دانش تألیف مهدی پرنا
  0