1. کتاب افسانه معنا

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جری فودور
 2. کتاب ادب نامه - گزیده متون فارسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات نافع نو تالیف غلامعلی فلاح
 3. کتاب بازتاب سه آیین صعلوکی،عیاری و شوالیه گری در آینه ادبیات

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه یزد تالیف رضا افخمی عقدا
 4. کتاب بوطیقای شعر نو روایی معاصر

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف اسماعیل صادقی
 5. کتاب دریچه ای به شناخت رمان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف کاترین دوروی
 6. کتاب امثال مولد،پژوهشی در امثال عربی ومقایسه باامثال فارسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه رازی تالیف وحید سبزیان پور
 7. کتاب حکمت ها و حکایت های بزرگمهر حکیم در ادب فارسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات دانشگاه رازی تالیف وحید سبزیان پور
 8. کتاب بزم آورد - برگردان انگلیسی اشعار برگزیده شاعران معاصر ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف بهروز عزبدفتری
 9. کتاب یادنامه ناصر خسرو - مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دانشگاه فردوسی مشهد
 10. کتاب توصیف و آموزش زبان فارسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف مهدی مشکوه الدینی
 11. کتاب دستورزبان فارسی بر پایه ی نظریه ی گشتاری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف مهدی مشکوة الدینی
 12. کتاب لیلی و مجنون - تصحیح دکتر محمد روشن

  25,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات صدای معاصر تألیف نظامی گنجوی
 13. کتاب وزن و قافیه شعر فارسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تقی وحیدیان کامیار
 14. کتاب متن كامل شاهنامه فردوسی

  250,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانش نگار تالیف
 15. کتاب نمونه هایی ازادبیات شفاهی - فولکلوریک - کردی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف قادر فتاحی قاضی
 16. کتاب در پارسی - برگزیده ای از متون نظم و نثر فارسی

  10,500 تومان

  تعداد صفحه H03014 انتشارات دیباگران تالیف عبدالعلی قاسمی
 17. کتاب شعر قلندری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيده مريم ابوالقاسمی
 18. کتاب معیار الاشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف خواجه نصيرالدين طوسی
 19. کتاب داستانهای غنایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمد غلامرضایی
 20. کتاب متون تاریخی به ز بان فارسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف امير مومنی هزاوه
 21. کتاب متون جغرافیایی به زبان فارسی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عباس احمدوند
 22. کتاب سوانح

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد غزالی
 23. کتاب شكوه نگاه - بررسی نظریه های ادبی

  8,600 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف منصوره معينی
 24. کتاب مثنوی معنوی

  48,500 تومان

  تعداد صفحه 2048 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جلال الدين محمد بن محمد مولوی
 25. کتاب آسمان های دگر - راهنمای پژوهش در مثنوی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 1132 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد خاتمی
 26. کتاب آیین دبیری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدبن عبدالخالق ميهنی
 27. کتاب موسیقی شعر حافظ

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدجواد عظيمی
 28. کتاب رحیق التحقیق - تصنیف فخرالدین مبارك شاه مروردی در سال 584 هجری به انضمام اشعار دیگر او

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نصرالله پوردجوادی
 29. کتاب ادبیات و عرفان - مجموعه مقالات

  3,400 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نصرالله پوردجوادی
 30. کتاب گزیده اشعار سبک هندی

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا ذكاوتی قراگوزلو
 31. کتاب ریاض الافكار در توصیف خزان و بهار

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يارعلی تبريزی
 32. کتاب امثال كهن عربی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رودولف زلهايم
 33. کتاب اجتماعیات در ادبیات

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيدعلی محمد سجادی
 34. کتاب آسمان و خاک - الهیات شعر فارسی از رودكی تا عطار

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تاجماه آصفی
 35. کتاب وامق و عذرا

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ميرزا محمد صادق نامی
 36. کتاب شرح گلشن راز

  10,300 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف الهی اردبيلی
 37. کتاب نگاهی به دنیای خاقانی - جلد اول

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 38. کتاب معانی و بیان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جليل تجليل
 39. کتاب حساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی

  7,800 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مهدی صدری