1. تماس

  کتاب رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 2. موجود

  کتاب فارسی عمومی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکترحیدرعلی دهمرده-دکتر فائزه عرب یوسف آبادی
 3. تماس

  کتاب عندلیبان، ایوان بوئین اشعار سال های 1886 - 1899

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ایوان بوئین ترجمه دکتر مرضیه یحیی پور - دکتر جان اله کریمی مطهر
 4. تماس

  کتاب فارسی عمومی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید محمد دامادی
 5. تماس

  کتاب طعم سکوت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم صافی
 6. تماس

  کتاب شیوه های استناد در نگارش های علمی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه تالیف اعظم شاهبداغی
 7. تماس

  کتاب شعر عاشورایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی کاظم المصلاوی
 8. تماس

  کتاب شرح مثنوی شریف جلد 2 و 3

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 9. تماس

  کتاب شرح مثنوی شریف جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 10. تماس

  کتاب شرح گزیده دیوان متنبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 437 انتشارات دانشگاه تهران تالیف غلامعباس رضایی هفتادری
 11. تماس

  کتاب شاهنامه جلد 6

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 12. تماس

  کتاب شاهنامه جلد 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 671 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 13. تماس

  کتاب شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 14. تماس

  کتاب روشنفکران و توده ها - غرور و تعصب در میان نویسندگان روشنفکر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان کری
 15. تماس

  کتاب راهنمای ویرایش و نگارش

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرشاد رضوان
 16. تماس

  کتاب دیوان حافظ

  120,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد مجاهد
 17. تماس

  کتاب دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مجتبی مینوی
 18. تماس

  کتاب درس اللغه و الادب

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد محمدی
 19. تماس

  کتاب درباره زبان فارسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهدی درخشان
 20. تماس

  کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 875 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سنایی غزنوی
 21. تماس

  کتاب تعیین همبستگی های نحوی و آرایی درساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی درزی
 22. تماس

  کتاب پنچاتنترا

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایندو شیکهر
 23. تماس

  کتاب بن مایه های دینی ایران باستان در شاهنامه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کلثوم غضنفری
 24. تماس

  کتاب مجموعه غزل فلوکستین بیست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات متخصصان تألیف محمدعلی عرب نژاد خانوکی
 25. تماس

  کتاب پشت سر سایه ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات متخصصان تألیف حمیدالله مرادی
 26. تماس

  کتاب فصل بی تکرار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 42 انتشارات متخصصان تألیف علی رجائیان
 27. تماس

  کتاب آخرین روز کار در جوخه اعدام

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 39 انتشارات متخصصان تألیف سیاوش وزیری
 28. تماس

  کتاب طنین آغاز

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 62 انتشارات متخصصان تألیف سمیرا علیپور موسی آبادی
 29. تماس

  کتاب گذرگاه عشق، مجموعه اشعار

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات متخصصان تألیف سید محمدحسین میران
 30. تماس

  کتاب احوال و آثار وشرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات دانشگاه تهران تالیف برات زنجانی
 31. تماس

  کتاب شعر یادت نره

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معیار تالیف
 32. تماس

  کتاب خوانش اشعار انقلاب 25 ژانویه مصر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی باقر طاهری نیا - دکتر علی افضلی - بیان قمری
 33. تماس

  کتاب شیوه ترجمه ادبی مبتنی بر ترجمه نمایشنامه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عدنان طهماسبی - وحید صمدی
 34. تماس

  کتاب گیسوی سخن

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اکبر کیوانفر
 35. تماس

  کتاب الوجیز فی تاریخ الادب العربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ابوالفضل رضایی - دکتر علی ضیغمی
 36. تماس

  کتاب مولوی و سماع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات علم و دانش تألیف دکتر عباس حق پناهان
 37. تماس

  کتاب شعر زمان ما 1 احمد شاملو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف محمد حقوقی
 38. تماس

  کتاب دفتر اشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مهستی گنجوی
 39. تماس

  کتاب شاهنامه - آبشخور عارفان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه ۹۷۰ انتشارات خاموش تالیف علیقلی محمودی بختیاری
 40. تماس

  کتاب مهرورزی و دلدادگی درشاهنامه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۷۴ انتشارات هور آفرید تالیف عسکر ظروفچی
  0