1. کتاب رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مولوی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 2. کتاب فارسی عمومی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید محمد دامادی
 3. کتاب طعم سکوت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم صافی
 4. کتاب شیوه های استناد در نگارش های علمی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه تالیف اعظم شاهبداغی
 5. کتاب شعر عاشورایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی کاظم المصلاوی
 6. کتاب شرح مثنوی شریف جلد 2 و 3

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 7. کتاب شرح مثنوی شریف جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدیع الزمان فروزانفر
 8. کتاب شرح گزیده دیوان متنبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 437 انتشارات دانشگاه تهران تالیف غلامعباس رضایی هفتادری
 9. کتاب شاهنامه جلد 6

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 10. کتاب شاهنامه جلد 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 671 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 11. کتاب شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزیزالله جوینی
 12. کتاب روشنفکران و توده ها - غرور و تعصب در میان نویسندگان روشنفکر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان کری
 13. کتاب راهنمای ویرایش و نگارش

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرشاد رضوان
 14. کتاب دیوان حافظ

  120,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد مجاهد
 15. کتاب دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مجتبی مینوی
 16. کتاب درس اللغه و الادب

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد محمدی
 17. کتاب درباره زبان فارسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهدی درخشان
 18. کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 875 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سنایی غزنوی
 19. کتاب تعیین همبستگی های نحوی و آرایی درساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی درزی
 20. کتاب پنچاتنترا

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایندو شیکهر
 21. کتاب بن مایه های دینی ایران باستان در شاهنامه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کلثوم غضنفری
 22. کتاب مجموعه غزل فلوکستین بیست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات متخصصان تألیف محمدعلی عرب نژاد خانوکی
 23. کتاب پشت سر سایه ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات متخصصان تألیف حمیدالله مرادی
 24. کتاب فصل بی تکرار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 42 انتشارات متخصصان تألیف علی رجائیان
 25. کتاب آخرین روز کار در جوخه اعدام

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 39 انتشارات متخصصان تألیف سیاوش وزیری
 26. کتاب طنین آغاز

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 62 انتشارات متخصصان تألیف سمیرا علیپور موسی آبادی
 27. کتاب گذرگاه عشق، مجموعه اشعار

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات متخصصان تألیف سید محمدحسین میران
 28. کتاب احوال و آثار وشرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات دانشگاه تهران تالیف برات زنجانی
 29. کتاب شعر یادت نره

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معیار تالیف
 30. کتاب خوانش اشعار انقلاب 25 ژانویه مصر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی باقر طاهری نیا - دکتر علی افضلی - بیان قمری
 31. کتاب شیوه ترجمه ادبی مبتنی بر ترجمه نمایشنامه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عدنان طهماسبی - وحید صمدی
 32. کتاب گیسوی سخن

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اکبر کیوانفر
 33. کتاب الوجیز فی تاریخ الادب العربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ابوالفضل رضایی - دکتر علی ضیغمی
 34. کتاب مولوی و سماع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات علم و دانش تألیف دکتر عباس حق پناهان
 35. کتاب شعر زمان ما 1 احمد شاملو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف محمد حقوقی
 36. کتاب دفتر اشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مهستی گنجوی
 37. کتاب شاهنامه - آبشخور عارفان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه ۹۷۰ انتشارات خاموش تالیف علیقلی محمودی بختیاری
 38. کتاب مهرورزی و دلدادگی درشاهنامه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۷۴ انتشارات هور آفرید تالیف عسکر ظروفچی
 39. کتاب گردیه - بی باک زن شاهنامه فردوسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۲۷ انتشارات هور آفرید تالیف نصرت صفی نیا
 40. کتاب مثنوی معنوی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نغمه تالیف مولانا جلال الدین بلخی