1. کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات سمت تألیف محمدرضا پورمحمدی
 2. کتاب زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات دانشگاه هنر تألیف ویلیام اچ وایت ترجمه دکتر میترا حبیبی - مهندس محمد هادی غیائی
 3. کتاب آسیب شناسی معماری روستایی - به سوی سکونتگاه مطلوب

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات شهیدی تألیف محسن سرتیپی پور
 4. کتاب مجموعه مباحث و روش های شهرسازی - محیط زیست - جلد 2

  17,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات شهیدی تألیف کامبیز بهرام سلطانی
 5. کتاب بافت‌شناسی روستایی کشور - معیارهای عام شکل‌گیری عناصر کالبدی روستایی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف رضا احمدیان - حمید محمدی
 6. کتاب برنامه ریزی و شهرسازی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نوآور تالیف غلامحسین ایران‌منش
 7. کتاب راهنمای جامع تفکیک آپارتمان ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات ماهواره تألیف اسماعیل یزدانی - علیرضا امیری
 8. کتاب طراحی مسکن روستایی - نگرش موردی ناحیه خزری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهان جام جم تألیف حامد عاقبت بخیر
 9. کتاب سطح بندی روستاهای کشور

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات شهیدی تألیف دکتر عباس سعیدی
 10. کتاب طراحی و اجرای فضای سبز روستایی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف علی اصغر هدایی
 11. کتاب طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف مجتبی بدیعی
 12. کتاب ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف پژوهشکده سوانح طبیعی
 13. کتاب مبانی جغرافیای روستایی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات سمت تألیف دکتر عباس سعیدی
 14. کتاب دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تألیف دکتر سید اسکندر صیدایی
 15. کتاب توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرای روستایی

  3,700 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه تهران تألیف رابرت چمبرز ترجمه دکتر مصطفی ازکیا
 16. کتاب مدیریت روستایی در ایران

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مهدی طالب
 17. کتاب برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 18. کتاب مدیریت روستایی با تاکید بر ایران

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات گنج هنر تألیف دکتر حسن افراخته
 19. کتاب کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه روستایی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دارخوین تالیف دکتر سید اسکندر صیدایی
 20. کتاب شناخت شناسی روستا

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 607 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تألیف دکتر حسین آسایش
 21. کتاب جامعه شناسی روستایی

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات کیهان تألیف دکتر منصور وثوقی
 22. کتاب شهر و روستا در سده های میانی تاریخ ایران

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تألیف دکتر شهرام یوسفی فر
 23. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی - PRA

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی
 24. کتاب اصول تفسیر عکسهای هوایی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود زبیری
 25. کتاب مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر حسن بیک محمدی
 26. کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 782 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید کاظم علوی پناه
 27. کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود زبیری
 28. کتاب تحلیلی بر فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه تبریز تألیف دکتر علی اکبر رسولی
 29. کتاب جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات سمت تألیف دکتر رحیم سرور
 30. کتاب جغرافیای جمعیت

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تبریز تألیف دکتر یداله فرید
 31. کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

  1,200 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات سمت تألیف دکتر فیروز جمالی
 32. کتاب کارتوگرافی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات سمت تألیف دکتر مجید زاهدی