1. کتاب حقوق تجارت مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری
 2. کتاب مجموعه سوالات آزمون های وکالت مدرسان شریف

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی گودرزی
 3. کتاب آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی
 4. کتاب حقوق مدنی جلد 1 مدرسان شریف

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده
 5. کتاب حقوق مدنی جلد 2 مدرسان شریف

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده
 6. کتاب یادگیری 504 واژه انگلیسی مدرسان شریف

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 7. کتاب حقوق جزای عمومی مدرسان شریف

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات مدرسان شریف تالیف افشین برومند
 8. کتاب حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین گرامی
 9. کتاب آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 10. کتاب بانک تست اصول فقه وکالت مدرسان شریف

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تالیف محسن سینجلی
 11. کتاب بانک تست حقوق مدنی مدرسان شریف

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مهدی رشوند بوکانی
 12. کتاب حقوق تعهدات بررسی تطبیقی محل اجرا تعهد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه قم تالیف رضا حسین گندمکار
 13. کتاب آیین دادرسی مدنی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی شکری
 14. کتاب اصول فقه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید کمال خطیبی قمی
 15. کتاب حقوق اساسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات پوران پژوهش تالیف افسانه عبدی
 16. کتاب حقوق اداری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات پوران پژوهش تالیف افسانه عبدی
 17. کتاب حقوق مدنی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین ایمان پور
 18. کتاب حقوق ثبت: ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانش نگار تالیف احمد علی واقف
 19. کتاب حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات میزان تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی
 20. کتاب دوره حقوق تعهدات ج1: قواعد عمومی قراردادها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات دانشگاه قم تالیف عبدالرزاق احمدالسنهوری
 21. کتاب دوره حقوق تعهدات ج2:ضمان قهری-مسئولیت مدنی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه قم تالیف عبدالرزاق احمدالسنهوری
 22. کتاب عقود تملیکی آثار عقد بیع

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 23. کتاب ارزش های فرهنگی و حقوق عمومی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمد پورکیانی
 24. کتاب حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف علی غلامی
 25. کتاب حریم خصوصی اطلاعات

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف فرید محسنی
 26. کتاب فهم تنوع نهادی

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف الینور استروم
 27. کتاب فقه الحدیث مباحث نقل به معنا

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف احمد پاکتچی
 28. کتاب فقه الاطفال

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف کبری پورعبدالله
 29. کتاب قواعد فقه جلد 1

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حمید بهرامی احمدی
 30. کتاب قواعد فقهی ترجمه کتاب دروس تمهدیه فی القواعد الفقهیة

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف آیت الله باقر ایروانی
 31. کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی جلد 1

  38,500 تومان

  تعداد صفحه 698 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عادل پیغامی
 32. کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه جلد 3

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف سعید رجحان
 33. کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه جلد 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف سعید رجحان
 34. کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف رضا آقاموسی طهرانی
 35. کتاب موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمدتقی محبی
 36. کتاب نظریه قراردادها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مرتضی درخشان
 37. کتاب نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف قدرت الله رحمانی
 38. کتاب وقف اموال غیرمادی در حقوق ایران و فقه امامیه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محسن آقاسی
 39. کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 766 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شهیندخت مولاوردی
 40. کتاب متون اسلامی به زبان فرانسه

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف حامد رضیئی