1. کتاب آخرین گام حقوق اداری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دوراندیشان‏ تالیف مجید نجارزاده
 2. کتاب آیین دادرسی کیفری ج2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات شهر دانش تالیف علی خالقی
 3. کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 543 انتشارات دوراندیشان‏ تالیف شادی عظیم زاده
 4. کتاب نه به نه درفروش بیمه های عمر

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نسل‏ نو اندیش تالیف حمید امامی
 5. کتاب فلسفه حقوق

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات جنگل جاودانه تالیف ریموند وکس
 6. کتاب حقوق بشر و آزادیهای اساسی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات میزان‏ تالیف محمد هاشمی
 7. کتاب اصول فقه نموداری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات آوا تالیف علی اکبرایزدی فرد
 8. کتاب قانون ثبت اسنادواملاک به زبان عامه

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات آوا تالیف علی اکبر تقویان
 9. کتاب قانون ثبت درنظم حقوقی کنونی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 928 انتشارات بهنامی‏ تالیف علیرضا میرزایی
 10. کتاب ترجمه تحت اللفظی ESSENTIAL CONTRACT LAW

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آوا تالیف محمود رمضانی
 11. کتاب حقوق تجارت

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات طاعتی‏ تالیف عیسی مقدم
 12. کتاب اصول بیمه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات اقتصاد فردا تالیف لطفعلی بخشی
 13. کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ج2

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دوراندیشان تالیف شادی عظیم زاده
 14. کتاب کمک حافظ متون حقوقی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات دوراندیشان تالیف امین رضا کوهستانی
 15. کتاب کاربرد اینکو ترمز2010درتجارت بین الملل

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نشرآترا تالیف رحیم محترم
 16. کتاب عالی نگارش حقوقی وکیفری کاربردی

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 1240 انتشارات آوا تالیف جعفر اخترنیا
 17. کتاب حقوق مدنی وحقوق تطبیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات میزان تالیف حسین صفایی
 18. کتاب ترجمه کتابGCSE LAW

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات خرسندی تالیف جان ویلمن
 19. کتاب حقوق کیفری اقتصادی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات میزان‏ تالیف محمدصالح ولیدی
 20. کتاب ادله اثبات دعوا در امورمدنی و کیفری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات میزان‏ تالیف عبدالرسول دیانی
 21. کتاب قانون مجازات اسلامی درنظم حقوقی کنونی ج1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات میزان‏ تالیف شمس ناتری
 22. کتاب آیین دادرسی مدنی درنظم حقوقی کنونی

  43,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات میزان‏ تالیف علی عباس حیاتی
 23. کتاب جرم شناسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات میزان‏ تالیف علی حسین نجفی ابرندآبادی
 24. کتاب درآمدی برحقوق جزای عمومی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات میزان‏ تالیف غلامحسین الهام
 25. کتاب حقوق جزای بین الملل

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جنگل جاودانه تالیف حسن پوربافرانی
 26. کتاب آیین دادرسی کیفری ج2

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات میزان‏ تالیف جواد طهماسبی
 27. کتاب ترجمه GCSE LAW

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات مجد تالیف W.J.BROWN
 28. کتاب سالنامه واطلاعات حقوقی ایران95

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف عباس حسینی نیک
 29. کتاب بزهکاری اطفال ونوجوانان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 30. کتاب مباحث حقوقی لمعه دمشقیه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات مجد تالیف شمس الدین محمدبن مکی العاملی
 31. کتاب حقوق کیفری اختصاصی ج1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 32. کتاب حقوق کیفری اختصاصی ج2

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 33. کتاب فقه جزایی اهل سنت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات میزان تالیف حسن شاه ملک پور
 34. کتاب بررسی علمی و کاربردی مقررات به کارگیری سلاح

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات میزان تالیف رضا حسینی
 35. کتاب راهنمای نگارش لوایح 2

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات آوا تالیف جعفر اخترنیا
 36. کتاب ESSENTIAL CONTRACT LAW EDI 2

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات راه تالیف GEOFF MONAHAN
 37. کتاب حقوق جزای آزمونی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دوراندیشان تالیف علی حدادی
 38. کتاب مختصرآیین دادرسی مدنی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات موسسه ‏فرهنگی ‏طرح‏ نوین ‏اندیشه تالیف محمد مهدی توکلی
 39. کتاب قانون بودجه 95

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات ثنای دانش تالیف -
 40. کتاب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وسایر مقررات مربوط

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات فرمنش تالیف یوسف رونق