1. کتاب قضا در اسلام

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد سنگلجی
 2. کتاب فقه پژوهی گناه غیبت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رسول آهنگران
 3. کتاب سرگذشت قانون - مباحثی از تاریخ حقوق

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 962 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی پاشا صالح
 4. کتاب دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 5. کتاب حقوق خانواده جلد 2 - قرابت و نسبت و آثار آن

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفائی
 6. کتاب حقوق خانواده جلد 1 - نکاح و انحلال آن

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفائی
 7. کتاب حقوق محیط زیست جلد 1

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندر کیس
 8. کتاب حقوق دیپلماتیک و کنسولی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جواد صدر
 9. کتاب حقوق جزای اختصاصی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایرج گلدوزیان
 10. کتاب حقوق بین الملل و ابعاد سیاسی و نظامی امنیت انرژی های فسیلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الهام امین زاده
 11. کتاب حقوق بین الملل فضا - موافقتنامه امداد و نجات فضانوردان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الهام امین زاده
 12. کتاب حدود تعزیرات و قصاص

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم گرجی
 13. کتاب بر منهج عدل

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 750 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن جعفری تبار
 14. کتاب بررسی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق بشر - آزادی های عمومی و حقوق بشر

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی
 15. کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم موسی زاده
 16. کتاب آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حسن صادقی مقدم
 17. کتاب الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی ج2:مسئولیت های خاص و مختلط

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر کاتوزیان
 18. کتاب اصول و مبانی حقوق اساسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خیرالله پروین
 19. کتاب اصول و مبانی حقوق اساسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خیرالله پروین
 20. کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات عمیدی تالیف قادر حاتمی
 21. کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
 22. کتاب درآمدی بر حقوق ثبت ایران جلد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مجد تالیف بهمن رازانی
 23. کتاب گام ابتکاری در حقوق اختراعات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات مجد تالیف حامد نجفی
 24. کتاب عام و خاص بررسی تطبیقی نظرات اصولی آخوند خراسانی و محقق نائینی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مظهرقراملکی
 25. کتاب مجموعه قوانين همراه حقوقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 26. کتاب مجموعه قوانين همراه كيفری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 27. کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 28. کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۹۲ انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 29. کتاب قرارداد های مشارکت عمومی - خصوصی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهاره حسنی
 30. کتاب حقوق قراردادها انتقاد - آثار و انحلال

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف عبدالحسین شیروی
 31. کتاب ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف شیلا طاهری
 32. کتاب مسئولیت حقوقی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مجد تالیف عبدالسلیم قازلی کر
 33. کتاب نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مجد تالیف اکبر براری
 34. کتاب خلاصه مباحث اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مقطع دکتری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات بهنامی تالیف علیرضا درویش
 35. کتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 36. کتاب حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات مجد تالیف مینا حسینی
 37. کتاب جنگ افزارهای سبک و امنیت انسانی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مجد تالیف آرمین طلعت
 38. کتاب ابعاد حقوقی توافق هسته ای وین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف سهیلا محمدی
 39. کتاب اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌ زاده