1. کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات عمیدی تالیف قادر حاتمی
 2. کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
 3. کتاب درآمدی بر حقوق ثبت ایران جلد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مجد تالیف بهمن رازانی
 4. کتاب گام ابتکاری در حقوق اختراعات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات مجد تالیف حامد نجفی
 5. کتاب عام و خاص بررسی تطبیقی نظرات اصولی آخوند خراسانی و محقق نائینی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مظهرقراملکی
 6. کتاب مجموعه قوانين همراه حقوقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 7. کتاب مجموعه قوانين همراه كيفری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 8. کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 9. کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۹۲ انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 10. کتاب قرارداد های مشارکت عمومی - خصوصی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهاره حسنی
 11. کتاب حقوق قراردادها انتقاد - آثار و انحلال

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف عبدالحسین شیروی
 12. کتاب ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف شیلا طاهری
 13. کتاب مسئولیت حقوقی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مجد تالیف عبدالسلیم قازلی کر
 14. کتاب نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مجد تالیف اکبر براری
 15. کتاب خلاصه مباحث اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مقطع دکتری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات بهنامی تالیف علیرضا درویش
 16. کتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 17. کتاب حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات مجد تالیف مینا حسینی
 18. کتاب جنگ افزارهای سبک و امنیت انسانی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مجد تالیف آرمین طلعت
 19. کتاب ابعاد حقوقی توافق هسته ای وین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف سهیلا محمدی
 20. کتاب اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌ زاده
 21. کتاب رموز بازپرسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پریور تالیف محمد رضا پوراحمدی لاله
 22. کتاب اهداء جنین و قالب حقوقی آن

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات مجد تالیف محمد سلطانیه
 23. کتاب نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مجد تالیف سمیه موسوی
 24. کتاب بررسی شرط عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات بهنامی تالیف منصور عشق ‌پور
 25. کتاب آموزش عمومی حقوق خانواده به روایت تصویر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف اکرم قدیمی
 26. کتاب قواعد فقه خانواده

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف فهیمه ملک‌ زاده
 27. کتاب منطق استنباط - اصول فقه - مباحث اصول عملیه و تعارض ادله - جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات مجد تالیف سید علی‌رضا فروغی
 28. کتاب آثار تحریم های اقتصادی ایران بر سه نسل حقوق بشر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات بهنامی تالیف مهرانگیز آزادی احمدآبادی
 29. کتاب اصل شفافیت در حقوق کیفری ماهوی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات بهنامی تالیف امیریوسف وحدانی
 30. کتاب فارکس و جایگاه آن در تجارت جهانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌زاده
 31. کتاب حقوق تجارت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف نادر پورارشد
 32. کتاب شهر و حقوق شهروندی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات مجد تالیف غلامرضا کامیار
 33. کتاب طلب مشترک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف رسول ملکوتی
 34. کتاب مالکیت ترکه قبل از تصفیه - در فقه و حقوق موضوعه

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات مجد تالیف فاطمه قدرتی
 35. کتاب فناوری ژنتیک انسانی در آیینه فقه و حقوق

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف زهرا سادات میرهاشمی
 36. کتاب مطالبه خسارت معنوی متوفی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مجد تالیف فاطمه قدرتی
 37. کتاب فقه تطبیقی استدلالی دیه و قصاص زنان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مجد تالیف ابراهیم شفیعی‌ سروستانی
 38. کتاب قواعد و مسائل ارث

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سید طه مرقاتی خویی
 39. کتاب خسارت تنبیهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات مجد تالیف نوید برومند
 40. کتاب بسترهای تقنینی و اجرایی در حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۴ انتشارات مجد تالیف مهدیه محمد تقی زاده