1. تماس

  کتاب قضا در اسلام

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد سنگلجی
 2. تماس

  کتاب فقه پژوهی گناه غیبت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رسول آهنگران
 3. تماس

  کتاب سرگذشت قانون - مباحثی از تاریخ حقوق

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 962 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی پاشا صالح
 4. تماس

  کتاب دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 5. تماس

  کتاب حقوق خانواده جلد 2 - قرابت و نسبت و آثار آن

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفائی
 6. تماس

  کتاب حقوق خانواده جلد 1 - نکاح و انحلال آن

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفائی
 7. تماس

  کتاب حقوق محیط زیست جلد 1

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندر کیس
 8. تماس

  کتاب حقوق دیپلماتیک و کنسولی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جواد صدر
 9. تماس

  کتاب حقوق جزای اختصاصی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایرج گلدوزیان
 10. تماس

  کتاب حقوق بین الملل و ابعاد سیاسی و نظامی امنیت انرژی های فسیلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الهام امین زاده
 11. تماس

  کتاب حقوق بین الملل فضا - موافقتنامه امداد و نجات فضانوردان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الهام امین زاده
 12. تماس

  کتاب حدود تعزیرات و قصاص

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم گرجی
 13. تماس

  کتاب بر منهج عدل

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 750 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن جعفری تبار
 14. تماس

  کتاب بررسی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق بشر - آزادی های عمومی و حقوق بشر

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی
 15. تماس

  کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم موسی زاده
 16. تماس

  کتاب آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حسن صادقی مقدم
 17. تماس

  کتاب الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی ج2:مسئولیت های خاص و مختلط

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر کاتوزیان
 18. تماس

  کتاب اصول و مبانی حقوق اساسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خیرالله پروین
 19. تماس

  کتاب اصول و مبانی حقوق اساسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خیرالله پروین
 20. تماس

  کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات عمیدی تالیف قادر حاتمی
 21. تماس

  کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
 22. تماس

  کتاب درآمدی بر حقوق ثبت ایران جلد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مجد تالیف بهمن رازانی
 23. تماس

  کتاب گام ابتکاری در حقوق اختراعات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات مجد تالیف حامد نجفی
 24. تماس

  کتاب عام و خاص بررسی تطبیقی نظرات اصولی آخوند خراسانی و محقق نائینی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مظهرقراملکی
 25. تماس

  کتاب مجموعه قوانين همراه حقوقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 26. تماس

  کتاب مجموعه قوانين همراه كيفری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 27. تماس

  کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 28. تماس

  کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۹۲ انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 29. تماس

  کتاب قرارداد های مشارکت عمومی - خصوصی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهاره حسنی
 30. تماس

  کتاب حقوق قراردادها انتقاد - آثار و انحلال

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف عبدالحسین شیروی
 31. تماس

  کتاب ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف شیلا طاهری
 32. تماس

  کتاب مسئولیت حقوقی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مجد تالیف عبدالسلیم قازلی کر
 33. تماس

  کتاب نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مجد تالیف اکبر براری
 34. تماس

  کتاب خلاصه مباحث اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مقطع دکتری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات بهنامی تالیف علیرضا درویش
 35. تماس

  کتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 36. تماس

  کتاب حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات مجد تالیف مینا حسینی
 37. تماس

  کتاب جنگ افزارهای سبک و امنیت انسانی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مجد تالیف آرمین طلعت
 38. تماس

  کتاب ابعاد حقوقی توافق هسته ای وین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف سهیلا محمدی
 39. تماس

  کتاب اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌ زاده
  0