1. کتاب قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 353 انتشارات دیدار تألیف جهانگیر منصور
 2. کتاب قانون کار قانون بیمه بیکاری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات دیدار تألیف جهانگیر منصور
 3. کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدنی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 403 انتشارات دیدار تألیف جهانگیر منصور
 4. کتاب قوانین جدید آئین دادرسی کیفری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات دیدار تألیف جهانگیر منصور
 5. کتاب قوانین چک - سفته - برات و قانون جدید صدور چک

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دیدار تألیف جهانگیر منصور
0