1. کتاب گذاری بر فرهنگ و ادبيات شفاهی کردان جاف

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات دانشگاه رازی تالیف فریبرز همزه ای
 2. کتاب نقش آذربايجان در انقلاب اسلامی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 825 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد علی پرغو
 3. کتاب آغاز شهرنشینی در ایران

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 203 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوسف مجيد زاده
 4. کتاب جشنهای ایرانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آندرانيک هويان
 5. کتاب تاریخ ساسانیان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا شاپور شهبازی
 6. کتاب لشكركشی اسكندر

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آريان
 7. کتاب دین و دولت در ایران عهد مغول - جلد سوم: سیاست خارجی ایلخانان در جهان اسلام

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شيرين بيانی
 8. کتاب مبانی نظری باستان شناسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كن. آر. داگ
 9. کتاب هرمز در منابع دوره های یوآن و مینگ

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رالف كاوتس
 10. کتاب وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اقبال يغمائی
 11. کتاب به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن‌كن
 12. کتاب مغازی تاریخ جنگهای پیامبر (ص) - جلد دوم

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدبن عمر واقدی
 13. کتاب مغازی تاریخ جنگهای پیامبر (ص) - جلد سوم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 960 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدبن عمر واقدی
 14. کتاب مدارس جدید در دوره قاجاریه؛ بانیان و پیشروان

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اقبال قاسمي‌پويا
 15. کتاب روابط ایران و روس - 1828-1780

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف موريل اتكين
 16. کتاب تاریخ هزار ساله تعلیمات عالی اسلامی

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بايارد داج
 17. کتاب تاریخ شاه اسماعیل صفوی

  3,100 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف غلام سرور
 18. کتاب ایران در 1839-1840 م - 1255-1256 ه.ق - سفارت فوق العاده كنت دوسرسی

  2,100 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كنت دوسرسی
 19. کتاب تاریخ چین - از جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف وانگ ای دان
 20. کتاب دین و دولت در ایران عهد مغول - جلد دوم: حكومت ایلخانی: نبرد میان دو فرهنگ

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شيرين بيانی
 21. کتاب تاریخ و تمدن ایلام

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوسف مجيدزاده
 22. کتاب تشیع در هند

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان نورمن هاليستر
 23. کتاب تاریخ روابط ایران و فرانسه؛ از ترور ناصرالدین شاه تا جنگ جهانی اول - 1313 تا 1333 ه. ق

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ابوالحسن غفاری
 24. کتاب آغاز شهرنشینی در ایران

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوسف مجيدزاده
 25. کتاب اهمیت استراتژیكی ایران در جنگ جهانی دوم

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف همايون الهی
 26. کتاب آب و هوای كره زمین - جلد اول: مناطق استوایی و جنب استوایی

  2,400 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كيت بوشر
 27. کتاب اصناف در عصر عباسی

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف صباح ابراهيم سعيد الشيخلی
 28. کتاب مغازی تاریخ جنگهای پیامبر (ص) سه جلد در یک جلد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 950 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدبن عمرواقدی
 29. کتاب تاریخ و تمدن بین النهرین - جلد سوم: هنر و معماری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوسف مجيدزاده
 30. کتاب تاریخ و تمدن بین النهرین - جلد اول: تاریخ سیاسی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوسف مجيدزاده
 31. کتاب گورخمره های اشكانی - پیوست مجله باستان شناسی و تاریخ

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيف‌الله كامبخش‌فرد
 32. کتاب شوش و جنوب غربی ایران تاریخ و باستان شناسی - سیر تكامل اجتماعی و فرهنگی از ...

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ژنو ییو دلفوس
 33. کتاب جغرافیای تاریخی تهران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محسن معتمدی
 34. کتاب تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان - جلد دوم: بحران آزادی

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ناصرالدين پروين
 35. کتاب تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جورجينا هرمان
 36. کتاب اشعار فارسی كاشیهای تخت سلیمان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عبدالله قوچانی
 37. کتاب تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان - جلد اول: پیدایش

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ناصرالدين پروين