1. تماس

  کتاب بلوچستان در دوره پهلوی اول

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف عباس سرافرازی
 2. تماس

  کتاب طلیعه داران جنبش های عربی اسلامی معاصر

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف احمد صلاح زکی ترجمه ابوالحسن امین مقدسی - عبدالوحید نویدی - مانی محیی
 3. تماس

  کتاب قصه شهر - تهران نماد شهر نوپرداز ایرانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن حبیبی
 4. تماس

  کتاب سفرنامه خاطرات کاوشهای باستان شناسی شوش

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مادام ژان دیولافوا
 5. تماس

  کتاب سرگذشت قانون - مباحثی از تاریخ حقوق

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 962 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی پاشا صالح
 6. تماس

  کتاب سیر تاریخ

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گوردون ویر چایلد
 7. تماس

  کتاب جانور باستان شناسی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 566 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الیزابت جی.ریتز
 8. تماس

  کتاب تحلیلی بر سیاستگذاری امنیت ملی عراق

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاسر عبدالزهراء
 9. تماس

  کتاب تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نسرین مصفا
 10. تماس

  کتاب تاریخ فلسفه یونان 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دبلیو. کی. سی. گاتری
 11. تماس

  کتاب تاریخ فلسفه در دوره یونانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 389 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل بریه
 12. تماس

  کتاب تاریخ عیلام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیر آمیه
 13. تماس

  کتاب تاریخ عقاید اقتصادی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شارل ژِید
 14. تماس

  کتاب تاریخ سکه جلد1و2:از قدیم ترین ازمنه تا دوره ساسانیان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ملکزاده بیانی
 15. تماس

  کتاب تاریخ طب در ایران پس از اسلام

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 1022 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود نجم آبادی
 16. تماس

  کتاب تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه:ازعصر قدیم تا پساعصر جدید

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد هوشی سادات
 17. تماس

  کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ن. برایان شانی نوف
 18. تماس

  کتاب تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرحیم غنیمه
 19. تماس

  کتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران جلد 2

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن تاج بخش
 20. تماس

  کتاب تاریخ جهانی 2 جلدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1500 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ش . دولاند لن
 21. تماس

  کتاب تاریخ تحلیلی زبان فارسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمیرا زمردی
 22. تماس

  کتاب تاریخ پیامبر اسلام محمد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 806 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد ابراهیم آیتی
 23. تماس

  کتاب تاریخ اسلام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر فیاض
 24. تماس

  کتاب باستان شناسی شناختی و تکامل انسان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سوفی.آ. دبون
 25. تماس

  کتاب انسان در جستجوی معنی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ویکتور امیل فرانکل
 26. تماس

  کتاب ایران کلده و شوش

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 814 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مادام ژان دیولافوا
 27. تماس

  کتاب اتروسک تمدن شگفت انگیز

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد فدوی
 28. تماس

  کتاب سلطانیه، ظهور و سقوط یک پایتخت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر همایون رضوان قهفرخی - دکتر حسن کریمیان
 29. تماس

  کتاب مجموعه تاریخ ایران و عثمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۸ انتشارات طهوری تالیف درویش پاشا
 30. تماس

  کتاب سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۶ انتشارات امیر کبیر تالیف حمید کاویانی پویا
 31. تماس

  کتاب زندقه در اوایل دوره عباسی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۱۰ انتشارات الست فردا تالیف احمد طاهری عراقی
 32. تماس

  کتاب تاریخ فلسفه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هرمس تالیف امیل بریه
 33. تماس

  کتاب حکومت کرمانشاهان 2 جلدی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۳۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف منصوره اتحادیه
 34. تماس

  کتاب فهرستواره گویش پهلوی آذری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۳ انتشارات دیار کهن تالیف بابک علی خانی
 35. تماس

  کتاب نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ انتشارات پیکره تالیف ویلم فلور
 36. تماس

  کتاب مجموعه سوالات جامع چهار گزینه ای باستان شناسی 4 جلدی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲۸ انتشارات میراث کتاب تالیف جاوید قهرمان زاده
 37. تماس

  کتاب میان رودان باستان درسپیده دم تمدن

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۸ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف گیلرمو الغازه
 38. تماس

  کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجارومشروطه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۷ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف مسعود آتشگران
 39. تماس

  کتاب تاریخ تطور نثرفارسی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۹ انتشارات سمت تالیف سیروس شمیسا
 40. تماس

  کتاب علم مواد در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۲ انتشارات سمت تالیف هائیده خمسه
  0