1. کتاب تاريخ غوريان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 128انتشارات سمت تألیف دكتر اصغر فروغی ابری
 2. کتاب سی هزار سال هنر

  250,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کارگاه فیلم و گرافیک سپاس تالیف
 3. کتاب بررسی جنگ جهانی دوم - 2 جلدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معلم تالیف شریف مقدم
 4. کتاب شناخت هویت زن ایرانی در گستره تاریخ جلد دوم - مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۹۴ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تالیف شهلا لاهیجی
 5. کتاب انقلاب اسلامی ایران

  255,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۲۵ انتشارات علمی تالیف اسماعیل جسیم
 6. کتاب فرهنگ زبان پهلوی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۲۸ انتشارات طهوری تالیف یدالله منصوری
 7. کتاب حکومت یونانی باختر از ابتدا تا سقوط

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۸۴ انتشارات طهوری تالیف نعمت اله علی محمدی
 8. کتاب کتیبه های میخی اورارتویی از ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۳ انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور تالیف مریم دارا
 9. کتاب باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۶۷ انتشارات سمت تالیف علیرضا خسرو زاده
 10. کتاب اندیشه سیاسی در ایران باستان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۱ انتشارات سمت تالیف شجاع احمدوند
 11. کتاب نقش برجسته های ساسانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۲ انتشارات سمت تالیف سید رسول موسوی حاجی
 12. کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سالنامه - تاسیت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۵ انتشارات ندای تاریخ تالیف نادر میرسعیدی
 13. کتاب دو گفتار در تاریخ و تمدن ایلام باستان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۳۴ انتشارات ندای تاریخ تالیف والتر هینتس
 14. کتاب هفت شهرلیراوی و بندر دیلم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۴۸ انتشارات شروع تالیف علیرضا خلیفه زاده
 15. کتاب تاریخ شول حیات داود

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۰ انتشارات دریانورد تالیف علیرضا خلیفه زاده
 16. کتاب چشمه ‌های بیدار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هیرمند تالیف ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
 17. کتاب تاریخ و گردشگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۸۸ انتشارات مهکامه تالیف نگاه میری فرد
 18. کتاب دانستنی های تاریخ ایران و جهان جلد اول

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۲ انتشارات آرمان رشد تالیف حسنعلی مرادی
 19. کتاب اورول و سیاست

  32,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات فلات تالیف جان نیوسینگر
 20. کتاب تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۲ انتشارات مجمع ذخایر اسلامی تالیف ابوالحسن صادقیان
 21. کتاب آیکونوگرافی سکه های ساسانی

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات پازینه تالیف مرضیه بهنامی فر
 22. کتاب فرهنگ نمادها بر سکه های اشکانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۰ انتشارات دایره دانش تالیف یوسف افتخاری
 23. کتاب یادی از ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سبزان تالیف ایوب کبانچی
 24. کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه - جلد ۵ تا ۹

  250,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف محمد حسین رجبی
 25. کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 26. کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 27. کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 28. کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 29. کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 30. کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 31. کتاب سفرنامه ابن بطوطه - دوره دوجلدی

  135,000تومان

  128,250 تومان

  تعداد صفحه 1100 انتشارات کارنامه ترجمه محمد علی موحد
 32. کتاب آن روی سکه

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۸۴ انتشارات نگاه تالیف عباسقلی غفاری فرد
 33. کتاب مبانی باستان شناسی ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۶۱ انتشارات مارلیک تالیف صادق ملک شهمیرزادی
 34. کتاب دنیای گمشده ایلام

  11,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۱۳ انتشارات علمی و فرهنگی تالیف والتر هینتس
 35. کتاب درآمدی برنظریه و اندیشه ی انتقادی درتاریخ هنر

  23,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۸ انتشارات چشمه تالیف حمید کشمیر شکن
 36. کتاب تاریخ نگاری نوین درایران

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۵۴ انتشارات نگارستان اندیشه تالیف هدیه تقوی
 37. کتاب گفتمان چپ درایران

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۰۶ انتشارات ققنوس تالیف محمد علی احمدی
 38. کتاب روزشمارغائله آذربایجان - 2جلدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۱۳۶ انتشارات شیرازه تالیف کاوه بیات
 39. کتاب فرهنگ بلوچی - فارسی - 2جلدی

  200,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۳۶ انتشارات معین تالیف عبدالغفور جهاندیده
 40. کتاب زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۴ انتشارات ققنوس تالیف بهزاد کریمی