1. کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات فرزان روزدانشگاه تألیف محمود سریع القلم
 2. کتاب جامعه شناسی علم

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر محمد توکل
 3. کتاب جامعه شناسی تکنولوژی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر محمد توکل
 4. کتاب از حق به شهر تا شهرهای شورشی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات آگاه تألیف دیوید هاروی ترجمه خسرو کلانتری - پرویز صداقت
 5. کتاب جامعه شناسی نخبه کشی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات نی تألیف علی رضا قلی
 6. کتاب انسان نورانی در تصوف ایرانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات گلبان تألیف هانری کوروین ترجمه فرامرز جواهری نیا
 7. کتاب تعالی اگو به انضمام مقدمه هستی و نیستی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات ناهید تألیف ژان پل سارتر ترجمه عادل مشایخی
 8. کتاب نظریه ای در باب عدالت

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات مرکز جان رالز ترجمه مرتضی نوری
 9. کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات علوم رایانه تألیف دکتر کاظم علمداری
 10. کتاب 101 کلید جامعه شناسی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات تمدن علمی تألیف نصرت السادات طاهرپور
 11. کتاب جامعه شناسی خودمانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات آمه تألیف حسن نراقی
 12. کتاب ورزش و مدیریت جهادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات تیسا تألیف مجتبی یزدانی
 13. کتاب انقلاب در قرن بیست ویکم

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات علوم رایانه تألیف کریس هارمن ترجمه مزدک دانشور
 14. کتاب مفهوم قانون

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات نی تألیف هربرت لیونل آدولفونس هارت ترجمه محمد راسخ
 15. کتاب مقدمات جامعه شناسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات نی تألیف مارتین البرو ترجمه منوچهر صبوری کاشانی
 16. کتاب شهرت

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات نیلوفر تألیف مارک رولندز ترجمه افشین خاکباز
 17. کتاب سیر حکمت در اروپا

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات نیلوفر تألیف محمد علی فروغی
 18. کتاب روزی روزگاری فوتبال - فوتبال و جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات چشمه تألیف حمید رضا صدر