1. کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 2. کتاب داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا - شواهد برعلیه فدرال رزرو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ماری نئوتون
 3. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 4. کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 5. کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 6. کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف رضا جلیلی سه بردان
 7. کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 8. کتاب فنون سرشماری در بوم شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ویلیام ج.ساترلند
 9. کتاب جامعه شناسی سیاسی نابسامانی های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی عبدالهی ضیاءالدینی
 10. کتاب جامعه شناسی متعالیه جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ابراهیم خانی
 11. کتاب فرهنگ و امنیت

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف میشل سی ویلیامز
 12. کتاب فرهنگ و فرا فرهنگ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف شهاب الدین ساداتی
 13. کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا حداد
 14. کتاب نظریه اجتماعی شهری - شهر،خود و جامعه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله صدیق سروستانی
 15. کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

  68,500 تومان

  تعداد صفحه 994 انتشارات علمی تألیف جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی
 16. کتاب موافقت نامه تریپس:تاریخچه تدوین و تحلیل مواد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانیل جرویس
 17. کتاب توسعه رفتارشهروندی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف معروف خليلی
 18. کتاب پديده مهاجرت های روستایی:چالش ها و راهکارها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف امامعلی عاشری
 19. کتاب نکات درسی و تست نظریه های جامعه شناسی

  13,200 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا رضازاده
 20. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 21. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 22. کتاب نکات درسی و تست آمار و روش تحقیق در علوم اجتماعی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سینا احمدی
 23. کتاب درسی زبان تخصصی علوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 24. کتاب درسی روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 25. کتاب درسی نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 26. کتاب تست روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 27. کتاب تست نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 28. کتاب تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 29. کتاب جامعه شناسی بالینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
 30. کتاب اصول و فنون مددکاری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مهر قائم تالیف مریم حیدری
 31. کتاب فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات علم آفرین تالیف جواد هاشمی فشارکی
 32. کتاب محيط و رفتار اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف ایروین آلتمن
 33. کتاب نشانه-معناشناسی روایی مکتب پاريس

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف علی عباسی
 34. کتاب مروری بر مجموعه رفتارهای پسنديده و اصول شهروندی در فرهنگ ايران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اشتیاق نور تالیف خلیل هيبتی
 35. کتاب ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات آگاه تألیف سعید مدنی قهفرخی
 36. کتاب جامعه شناسی شهری

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات جامعه شناسان تألیف غلامعباس توسلی
 37. کتاب آنتونی گیدنز - جامعه ‌شناس زمان ‌محور

  3,400 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانژه تألیف دکتر ایرج ساعی ارسی
 38. کتاب تاریخ تحلیلی علم ارتباطات - رویکردی شرح حال نگارانه

  26,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانژه تألیف پروفسور اورت میچل راجرز ترجمه دکتر غلامرضا آذری
 39. کتاب جامعه شناسی جهانی شدن

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانژه تألیف دکتر امیر آشفته تهرانی
 40. کتاب جامعه شناسی خانواده تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده

  9,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانژه تألیف دکتر مرتضی منادی