1. کتاب جامعه شناسی نهاد آموزشی - مدرسه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کمالی درانی
 2. کتاب جامعه شناسی محیط زیست

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان هانیگان
 3. کتاب جامعه شناسی فاجعه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 4. کتاب جامعه شناسی سالمندان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ریچارد سترسن
 5. کتاب جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه درجامعه روستایی ایران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 6. کتاب جامعه شناسی پزشکی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم مسعود نیا
 7. کتاب جامعه شناسی بالینی جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
 8. کتاب توسعه اجتماعی - چشم انداز جهانی و وضعیت ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین کلانتری
 9. کتاب تبارشناسی و تعلیم و تربیت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نرگس سجادیه
 10. کتاب به سوی یک رنسانس شهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لرد راجرز
 11. کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 12. کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
 13. کتاب جامعه شناسی و رنج هایش

  17,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف تقی آزاد ارمکی
 14. کتاب گنجینه گویش های ایرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۸۸ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف سلمان علی یاری بابلقانی
 15. کتاب انسان شناسی یاریگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۱۵ انتشارات حبله رود تالیف مرتضی فرهادی
 16. کتاب مبانی جامعه شناسی علم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
 17. کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 18. کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
 19. کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 20. کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 21. کتاب فساد و مقبولیت قانون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
 22. کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 23. کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
 24. کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 25. کتاب داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا - شواهد برعلیه فدرال رزرو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ماری نئوتون
 26. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 27. کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 28. کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 29. کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف رضا جلیلی سه بردان
 30. کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 31. کتاب فنون سرشماری در بوم شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ویلیام ج.ساترلند
 32. کتاب جامعه شناسی سیاسی نابسامانی های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی عبدالهی ضیاءالدینی
 33. کتاب جامعه شناسی متعالیه جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ابراهیم خانی
 34. کتاب فرهنگ و امنیت

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف میشل سی ویلیامز
 35. کتاب فرهنگ و فرا فرهنگ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف شهاب الدین ساداتی
 36. کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا حداد
 37. کتاب نظریه اجتماعی شهری - شهر،خود و جامعه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله صدیق سروستانی
 38. کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

  68,500 تومان

  تعداد صفحه 994 انتشارات علمی تألیف جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی
 39. کتاب موافقت نامه تریپس:تاریخچه تدوین و تحلیل مواد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانیل جرویس
 40. کتاب توسعه رفتارشهروندی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف معروف خليلی