1. کتاب مروری بر روش های کاربردی تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ندا علیزاده
 2. کتاب مولفه های اجتماعی سلامت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف مایکل مارموت - ریچارد ویلکینسون ترجمه دکتر علی منتظری
 3. کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر یحیی علی بابایی - دکتر غلامرضا جمشیدیها
 4. کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری - جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تألیف ریچارد جی شیولسون ترجمه دکتر علیرضا کیامنش
 5. کتاب ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و و نظریه اجتماعی پسامدرن - زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر غلامرضا جمشیدیها - هاشم واعظی
 6. کتاب آزمون های طبقه بندی شده زبان تخصصی علوم اجتماعی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سعیده امینی
 7. کتاب مجموعه آزمون های تشریحی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف غلامحسین حبیبی
 8. کتاب گنجینه طلایی دانش خانواده و جمعیت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محسن کریمی
 9. کتاب قواعد روش جامعه شناسی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل دورکیم
 10. کتاب فضا - شهر و نظریه اجتماعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرن تانکیس
 11. کتاب فرهنگ جامع مخلوط بسپارها 2 جلدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر شریفی سنجابی
 12. کتاب فرهنگ بهدینان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید سروش سروشیان
 13. کتاب فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفرعلی فرسادمنش
 14. کتاب فرهنگ البسه مسلمانان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ر.پ.آ. دزی
 15. کتاب سنت جامعه شناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت الکساندر نیسبت
 16. کتاب زمینه مشاوره و راهنمایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم قاضی
 17. کتاب رویکردهای نظری هفتگانه دربررسی مسائل اجتماعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ارل رابینگتن
 18. کتاب جامعه شناسی نهاد آموزشی - مدرسه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کمالی درانی
 19. کتاب جامعه شناسی محیط زیست

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان هانیگان
 20. کتاب جامعه شناسی فاجعه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 21. کتاب جامعه شناسی سالمندان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ریچارد سترسن
 22. کتاب جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه درجامعه روستایی ایران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 23. کتاب جامعه شناسی پزشکی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم مسعود نیا
 24. کتاب جامعه شناسی بالینی جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
 25. کتاب توسعه اجتماعی - چشم انداز جهانی و وضعیت ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین کلانتری
 26. کتاب تبارشناسی و تعلیم و تربیت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نرگس سجادیه
 27. کتاب به سوی یک رنسانس شهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لرد راجرز
 28. کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 29. کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
 30. کتاب جامعه شناسی و رنج هایش

  17,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف تقی آزاد ارمکی
 31. کتاب گنجینه گویش های ایرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۸۸ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف سلمان علی یاری بابلقانی
 32. کتاب انسان شناسی یاریگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۱۵ انتشارات حبله رود تالیف مرتضی فرهادی
 33. کتاب مبانی جامعه شناسی علم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
 34. کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 35. کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
 36. کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 37. کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 38. کتاب فساد و مقبولیت قانون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
 39. کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 40. کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور