1. کتاب جامعه شناسی نخبه کشی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات نی تألیف علی رضا قلی
 2. کتاب انسان نورانی در تصوف ایرانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات گلبان تألیف هانری کوروین ترجمه فرامرز جواهری نیا
 3. کتاب تعالی اگو به انضمام مقدمه هستی و نیستی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات ناهید تألیف ژان پل سارتر ترجمه عادل مشایخی
 4. کتاب نظریه ای در باب عدالت

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات مرکز جان رالز ترجمه مرتضی نوری
 5. کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات علوم رایانه تألیف دکتر کاظم علمداری
 6. کتاب 101 کلید جامعه شناسی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات تمدن علمی تألیف نصرت السادات طاهرپور
 7. کتاب جامعه شناسی خودمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات آمه تألیف حسن نراقی
 8. کتاب ورزش و مدیریت جهادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات تیسا تألیف مجتبی یزدانی
 9. کتاب انقلاب در قرن بیست ویکم

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات علوم رایانه تألیف کریس هارمن ترجمه مزدک دانشور
 10. کتاب مفهوم قانون

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات نی تألیف هربرت لیونل آدولفونس هارت ترجمه محمد راسخ
 11. کتاب مقدمات جامعه شناسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات نی تألیف مارتین البرو ترجمه منوچهر صبوری کاشانی
 12. کتاب شهرت

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات نیلوفر تألیف مارک رولندز ترجمه افشین خاکباز
 13. کتاب سیر حکمت در اروپا

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات نیلوفر تألیف محمد علی فروغی
 14. کتاب روزی روزگاری فوتبال - فوتبال و جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات چشمه تألیف حمید رضا صدر
0