1. تماس

  کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات فکر نو تألیف عبدالحمید نقره کار
 2. تماس

  کتاب معماری - کتاب سیری در مبانی نظری معماری

  32,000 تومان

  576 صفحه انتشارات سروش دانش تألیف غلامحسین معماریان
 3. تماس

  کتاب کارکرد رنگ در طراحی و معماری داخلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون علیاری
 4. تماس

  کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله فرهودی
 5. تماس

  کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود توسلی
 6. تماس

  کتاب عناصر طراحی بصری در منظر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سایمون بل
 7. تماس

  کتاب عناصر سازه ای برای معماران

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود گلابچی
 8. تماس

  کتاب طراحی شهری فضا و جامعه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مدنی پور
 9. تماس

  کتاب طراحی شهری برای قرن شهری مکان سازی برای مردم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لنس جی بروان
 10. تماس

  کتاب طراحی روستایی رشته ای جدید در طراحی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوی توربک
 11. تماس

  کتاب طراحی اقلیمی - اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دونالد واتسون
 12. تماس

  کتاب شیوه زندگی سازگار با آب و هوا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جاناتان هارینگتون
 13. تماس

  کتاب شهر و روح شهر در جوامع از هم گسسته

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسکات ا.بولنز
 14. تماس

  کتاب شهرها - طراحی و تکامل

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استفان مارشال
 15. تماس

  کتاب شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیتر کالتورپ
 16. تماس

  کتاب شکل شهرها

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندر. ر. کاتبرت
 17. تماس

  کتاب سازه در معماری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ماریو سالوادوری
 18. تماس

  کتاب سازگاری حرارتی در معماری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاهین حیدری
 19. تماس

  کتاب ساختمان فولادی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 445 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود گلابچی
 20. تماس

  کتاب زبان منظر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آن ویستون اسپیرن
 21. تماس

  کتاب راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکلاس ت. داینز
 22. تماس

  کتاب درآمدی بر الگوی مسکن - مراغه - با توجه به شیوه زندگی در گذرزمان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس یزدانفر
 23. تماس

  کتاب حفاظت معمارانه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آیلین ارباسلی
 24. تماس

  کتاب تکه انگاری فرایندی در طراحی معماری

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اصغر ادیبی
 25. تماس

  کتاب پوسته ها و سازه های ورق تاشده

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود گلابچی
 26. تماس

  کتاب پل از منظر معماری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید مهدی هاشمی
 27. تماس

  کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آن . آر . بییر
 28. تماس

  کتاب الگوی مسکن - ارومیه - با توجه به شیوه زندگی در گذرزمان - از قاجار تا معاصر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس یزدانفر
 29. تماس

  کتاب الفبای معماری جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانسیس دی کی چینگ
 30. تماس

  کتاب ارزش ها در طراحی منظر شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهناز امین زاده
 31. تماس

  کتاب مقدمه ای بر توسعه روستایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه سبزوار تالیف گری گرین
 32. تماس

  کتاب مرمت ابنیه چگونه ؟

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات سیمای دانش تالیف سید ابوالقاسم صدر
 33. تماس

  کتاب نکات طراحی مجتمع آموزشی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات کتابکده کسری تالیف نغمه مفيدی نژاد
 34. تماس

  کتاب گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۴۶ انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی تالیف جوزپه زاندر
 35. تماس

  کتاب معماری راز جاودانگی - راه بی زمان ساختن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف کریستوفر الکساندر
 36. تماس

  کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان - مهارت فنی درجه 2 - ویرایش دوازدهم

  46,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانش و فن تألیف مهندس عبیدالله جرجانی
 37. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای ساخت و معماری - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید تاسا
 38. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای پژوهشی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد سورایی
 39. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های معماری - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف میهن مهرابی
 40. تماس

  کتاب مدرسان شریف درک عمومی معماری - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف معصومه هاشمی شهرکی
  0