1. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی معماری - کارشناسی ارشد

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده
 2. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 1 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 3. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 2 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 4. تماس

  کتاب انرژی و معماری سرآمد

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 421 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف محمد جواد مهدوی نژاد
 5. تماس

  کتاب تاریخ منظر ، از رنسانس تا پست مدرن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات کتابکده کسری تالیف ایان دی.وایت
 6. تماس

  کتاب معماری ایران از عصر صفوی تا عصر حاضر

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۷۴ انتشارات سمت تالیف محمد ابراهیم زارعی
 7. تماس

  کتاب اسطوره، معماری، شهرسازی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۲۰ انتشارات کتاب آرایی ایرانی تالیف بهروز عوض پور
 8. تماس

  کتاب IRAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE

  350,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۳۶ انتشارات کتاب آبان تالیف داراب دیبا
 9. تماس

  کتاب مدرسان شریف عناصر و جزئیات ساختمانی - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 10. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه دروس تخصصی معماری - کاردانی به کارشناسی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مدرسان شریف تالیف میهن مهرابی
 11. تماس

  کتاب مدرسان شریف ایستایی (1و2) - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس مهرداد خلیلی
 12. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری - کاردانی به کارشناسی

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تالیف میهن مهرابی
 13. تماس

  کتاب مدرسان شریف تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس افشین پارام
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف متره و برآورد - کاردانی به کارشناسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد بیدادیان
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف هندسه ترمیمی - کاردانی به کارشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 16. تماس

  کتاب آشنایی با معماری جهان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات فن آوران تالیف محمد ابراهیم زارعی
 17. تماس

  کتاب آموزش اسکیس جلد 8: طراحی داخلی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتابکده کسری تالیف مرتضی صدیق
 18. تماس

  کتاب راهنمای جامع مدل سازی سه بعدی با SketchUp Pro و رندرگیری با v.ray

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات آفرنگ تالیف محسن زارعی
 19. تماس

  کتاب رخداد های معماری - معماران و مخاطبان خلاق

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات کتابکده کسری تالیف جاناتان هیل
 20. تماس

  کتاب مبانی برنامه ریزی معماری تبیین روش مساله کاوی

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات خاک تالیف ویلیام ام. پنیا
 21. تماس

  کتاب معماری منظر - درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف دکتر سید حسن تقوائی
 22. تماس

  کتاب مفاهیم سازه برای معماران

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود گلابچی
 23. تماس

  کتاب شهرهای رویایی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف وید گراهام
 24. تماس

  کتاب تکنولوژی و معماری بومی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف اسماعیل ضرغامی
 25. تماس

  کتاب نقشهای هندسی در هنر اسلامی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات سروش تالیف عصام السعيد
 26. تماس

  کتاب فلسفه برای معماران

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات فکر نو تالیف برانکو ميتروويچ
 27. تماس

  کتاب ديجيتال فبريکيشن - روش های پيشرفته طراحی و ساخت در معماری

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات فکر نو تالیف گلناز نوری
 28. تماس

  کتاب بازآفرينی ساختمان های سبز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات طحان تالیف جری یادلسون
 29. تماس

  کتاب تاريخ مدرنيسم در معمارس معاصر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات طحان تالیف یورگن تیتس
 30. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات فکر نو تالیف لیندا اشتگ
 31. تماس

  کتاب فلسفه برای معماران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات فکر نو تالیف برانکو میتروویچ
 32. تماس

  کتاب معماری ساختمان سبز به زبان تصوير

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات کتابکده کسری تالیف فرانسیس چینگ
 33. تماس

  کتاب لبيوس وودز؛يک الگو - ليبوس وودز موسسه معماری در کاليفرنيای جنوبی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات کتابکده کسری تالیف پویان روحی
 34. تماس

  کتاب بهینه سازی خطی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات دانشگاه یزد تالیف نرگس بید آبادی
 35. تماس

  کتاب بنیان های پژوهش ترکیبی

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات دانشگاه یزد تالیف چارلز تدلی
 36. تماس

  کتاب شرحی بر سنت حفاظت معماری در ایران

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محسن عباسی
 37. تماس

  کتاب دست متفکر - حکمت وجود متجسد در معماری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه علی اکبری
 38. تماس

  کتاب رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات علم معمار ترجمه مرتضی نیک فطرت - سیده صدیقه میرگذار لنگرودی
 39. تماس

  کتاب طراحی تفرجگاه های طبیعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف سایمون بل
 40. تماس

  کتاب ایده های شاخص در معماری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف راجر کلارک
  0