1. تماس

  کتاب حکمت های پنهان در معماری ایران

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات کلهر تألیف مهندس حبیب الله پورعبدالله
 2. تماس

  کتاب آثار معماری قدسی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات زمان تألیف حسین زمرشیدی
 3. تماس

  کتاب معماری و تزئینات اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف درک هیل ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند
 4. تماس

  کتاب مسجد عتیق شیراز

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات فرهنگستان هنر تألیف دونالد ویلبر ترجمه افرا بانک
 5. تماس

  کتاب هنر و معماری مساجد اسلامی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهی تألیف میثم زندی
 6. تماس

  کتاب سیر تحول معماری مساجد و مصلاها از صدر اسلام تا کنون

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات شهیدی تألیف غلامرضا مقصودی
 7. تماس

  کتاب معماری در سرزمین های اسلامی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تألیف دکتر محمد ابراهیم زارعی
 8. تماس

  کتاب سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علمی و فرهنگی تألیف جان هواگ ترجمه پرویز ورجاوند
 9. تماس

  کتاب معماری اسلامی در قاهره

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات متن تألیف دوریس برن ترجمه اردشیر اشراقی
 10. تماس

  کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی - دفتر اول و دوم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات سوره مهر تألیف دکتر حسن بلخاری قهی
 11. تماس

  کتاب تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی تألیف محمد مددپور
 12. تماس

  کتاب تیشه داری - گذری بر آثار استاد محمد قاسم اخویان معمار سنتی خراسان

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات فرهنگستان هنر تألیف محمد مهدی اخویان
 13. تماس

  کتاب هنر و معماری اسلامی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات روزنه تألیف روبرت هیلن برند ترجمه اردشیر اشراقی
 14. تماس

  کتاب رساله معماریه - متنی از سده یازدهم هجری

  4,700 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات متن تألیف جعفر افندی ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی
 15. تماس

  کتاب هنر اسلامی

  8,200 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات سوره مهر تألیف دکتر عفیف البهنسی ترجمه محمود پورآقاسی
 16. تماس

  کتاب قدر - نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات سوره مهر تألیف دکتر حسن بلخاری قهی
 17. تماس

  کتاب طرحهای اسلامی

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات سمت تألیف اوا ویلسون ترجمه محمد رضا ریاضی
 18. تماس

  کتاب حکمت هنر اسلامی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات سمت تألیف دکتر زهرا رهنورد
 19. تماس

  کتاب نقش فضا در معماری ایران - هفت گفتار درباره زبان و توان معماری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف محمد رضا حائری
 20. تماس

  کتاب معماری ایلخانی در نطنز - مجموعه مزار شیخ عبدالصمد

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات فرهنگستان هنر تألیف شیلا بلر ترجمه ولی الله کاوسی
 21. تماس

  کتاب مطالعه معماری در فرهنگ های اسلامی - معماری و هویت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات علوم رایانه ترجمه افسانه بهارلو
 22. تماس

  کتاب هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات به نشر تألیف نعمت اسماعیل علام ترجمه دکتر عباسعلی تفضلی
 23. تماس

  کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی - مجموعه مقالات و درس گفتارها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات متن تألیف هادی ربیعی
 24. تماس

  کتاب از خاک تا خشت - خشت از دیدگاه معماری و مردم شناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات یزدا تألیف حسین مسرت
 25. تماس

  کتاب معماری صدر اسلام در قلمروی ایالت فارس

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مارلیک تألیف علی عسگری
 26. تماس

  کتاب گذر و خانه در بافت سنتی دزفول

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف زینب داعی پور
 27. تماس

  کتاب ساختارهای جدید در محیط های تاریخی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ترجمه بهرام قدیری
 28. تماس

  کتاب تبریز، خشتی استوار در معماری ایران

  11,300 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف حسین سلطان زاده
 29. تماس

  کتاب نائین، شهر هزاره های تاریخی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف حسین سلطان زاده
 30. تماس

  کتاب معماری جهان اسلام بعد از ایران

  8,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف جان هواگ ترجمه بهاره رضایی جعفری
 31. تماس

  کتاب معماری جهان اسلام قبل از ایران

  8,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف جان هواگ ترجمه بهاره رضایی جعفری
 32. تماس

  کتاب فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف حسین سلطان زاده
 33. تماس

  کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران

  6,100 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف حسین سلطان زاده
 34. تماس

  کتاب جستاری در شهرسازی و معماری زندیه

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات نوید شیراز تألیف مهندس طاهره نصر
 35. تماس

  کتاب حفاظت اضطراری یک بنای تاریخی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات خلوص تألیف احسان ایروانی
 36. تماس

  کتاب هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپقایی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات روزنه تألیف گل رو نجیب اوغلو ترجمه مهرداد غیومی بیدهندی
 37. تماس

  کتاب معماری معاصر مساجد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف محمد حسین احمدی شلمانی
 38. تماس

  کتاب مسجد ایرانی مکان معراج مومنین

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات روزنه تألیف سید محمد بهشتی
 39. تماس

  کتاب معماری ایران دوره اسلامی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 514 انتشارات سمت تألیف محمد یوسف کیانی
 40. تماس

  کتاب هنر و معماری اسلامی 2

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 883 انتشارات سمت تألیف شیلا بلر ترجمه دکتر یعقوب آژند
  0