1. کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 614 انتشارات نص تالیف جرج استفانوپولوس
 2. کتاب شیمی پایه جلد 2

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نص تالیف مهندس محمود دیانی
 3. کتاب شیمی پایه جلد 1

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات نص تالیف مهندس محمود دیانی
 4. کتاب برنامه‌ريزی و كنترل پروژه‌ی كاربردی در صنايع نفت و گاز

  6,500تومان

  5,850 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات پندارپارس تالیف بابک نيک‌پور
 5. کتاب مبانی نانوغشاهای پليمری و فرايند نانو فيلتراسيون

  2,000تومان

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پندارپارس تالیف احمد اكبری
 6. کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 120انتشارات پارسیا تالیف مریم عابدی استاد
 7. کتاب آمادگی برای آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای و شیمی تجزیه پیشرفته

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پارسیا تالیف مریم عابدی استاد
 8. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 1 - ویرایش هشتم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات به آوران تألیف مهدی شیرزاده
 9. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک لواین - جلد اول

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات آذرین مهر تألیف مجتبی نعمتی زاد