1. کتاب طیف سنجی پیشرفته

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات علوم پویا تالیف ال. دی. فیلد
 2. کتاب پاسخنامه و بررسی نکات طيف سنجی پيشرفته

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات علوم پویا تالیف ال. دی. فیلد
 3. کتاب مبانی پیل سوختی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات پدیده تالیف سهراب فتحی
 4. کتاب آلياژسازی مکانيکی:نانو تکنولوژی-علم مواد،متالورژی پودر

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات طراح تالیف محمدرضا گواهی
 5. کتاب کاربرد روشهای رايانه ای در حل مسائل شيمی تجزيه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات علوم پویا تالیف زینب تیموری فرد
 6. کتاب نانو ماشين ها - اساس و کاربرد

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف جوزف وانگ
 7. کتاب سود و زیان در فناوری نانو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دانش نگار تالیف مهدی قاسمی فرد
 8. کتاب بيوشيمی جلد اول

  21,000 تومان

  تعداد صفحه406 انتشارات دیباگران تالیف پروين پاسالار
 9. کتاب بيوشيمی جلد دوم

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دیباگران تالیف پروين پاسالار
 10. کتاب دستگاه ها و روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات گلپونه تألیف حسین پایاب، فاطمه مهناز محسن زاده
 11. کتاب انتقال جرم در فرايندهای مهندسی شيمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات ناقوس تالیف جوزف ماركوس
 12. کتاب راهنمای آزمايشگاه شيمی عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات ناقوس تالیف جی .ای .بران
 13. كتاب درس شيمی آكسفوردروشهای طيف بينی معدنی

  1,500 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات ناقوس تالیف آلن كی .بريسدون
 14. كتاب درسی شيمی آكسفوردشيمی آلی فلزی

  1,100 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات ناقوس تالیف مانفردبوكمان
 15. کتاب آزمايش های شيمی معدنی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات ناقوس تالیف آذر باقری
 16. کتاب گزيده شيمی معدنی 1

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات ناقوس تالیف ناصرصفری
 17. کتاب انرژی هسته ای - مقدمه ای بر مفاهيم ، سيستمهاوكاربردهای فرآيندهای هسته ای

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ناقوس تالیف ريموند ال . مورای
 18. کتاب كاربرد عملی دستگاههای تجزيه ای شيمی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات ناقوس تالیف فرح اسديان
 19. کتاب شيمی دستگاهی ، مبانی و كاربرد - 3 جلدی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 1640 انتشارات ناقوس تالیف اكبر باقری
 20. کتاب شيمی عمومی 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات ناقوس تالیف جان مک موری
 21. کتاب روش های عملی تعميرخطوط لوله نفت وگاز

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات ناقوس تالیف امين حميدان
 22. کتاب شيمی نانو مواد - بامقدمه ای برعلم وفناوری نانو

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات ناقوس تالیف زهرا مهربان
 23. کتاب كليات طراحی PIPING و واحدهای فرآيندی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا قندچی
 24. کتاب ‫تزريق گاز در مخازن ترک دار - كربناته

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف فريد بن سعيد
 25. کتاب راهنمای آزمايشگاه شيمی عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات ناقوس تالیف جی .ای .بران
 26. کتاب راهنمای شيمی عمومی 1

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ناقوس تالیف جوزف توپيچ
 27. کتاب راهنمای شيمی آلی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف رابرت تورنتون موريسون
 28. کتاب راهنمای شيمی فيزيک 2

  700 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف رابرت ج. سيلبی
 29. کتاب راهنمای كامل شيمی عمومی جلد1 و 2

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات ناقوس تالیف چارلزمورتيمز
 30. کتاب راهنمای شيمی عمومی 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات ناقوس تالیف چارلزمورتيمز
 31. کتاب راهنمای شيمی عمومی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات ناقوس تالیف چارلزمورتيمز
 32. کتاب راهنمای شيمی آلی 3

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات ناقوس تالیف رابرت تورنتون موريسون
 33. کتاب تئوری ومسائل شيمی آلی 1- 414مسئله حل شده

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات ناقوس تالیف هربرت ميسليج
 34. کتاب خودآزمایی جديدترين سوالات شيمی معدنی

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات ناقوس تالیف برايان جنكينز
 35. کتاب راهنمای شيمی آلی 2

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات ناقوس تالیف رابرت تورنتون موريسون
 36. کتاب كاربردطيف سنجی در شيمی آلی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات ناقوس تالیف ال .دی .فيلد
 37. کتاب تجزيه وتحليل مسائل شيمی آلی پيشرفته - قسمت اول

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات ناقوس تالیف ريچاردج. ساندبرگ
 38. کتاب شناخت مواد - جلد اول - نرم بندی مواد مهندسی , درس مواد

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ناقوس تالیف سيد ابراهيم وحدت
 39. کتاب راهنمای استاندارد ASME B31.3 ويژه طراحی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات ناقوس تالیف گلين ای وودز