1. کتاب حرارت دهی با مادون قرمز برای فرآوری موادغذایی و محصولات کشاورزی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ژانگلی پن
 2. کتاب تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد صفری
 3. کتاب پیوندهای دی هیدروژنی - اصول،آزمایش هاوکاربردها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولادیمر باخموتوف
 4. کتاب بیوتکنولوژی میکروبی جلد 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون ملک زاده
 5. کتاب بلورشناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 399 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سی. کیلن
 6. کتاب اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جیهاد رنه آلبانی
 7. کتاب اصول بلورشناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا عباسی
 8. کتاب پتروشیمی به زبان ساده

  23,000تومان

  21,850 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دونالد بوردیک - ویلیام لفلر ترجمه ناصر حامدنی
 9. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی عمومی 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات علم و دانش تألیف چارز مور تیمر ترجمه رضا نیل درار - آرش حافظ کار
 10. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی عمومی 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات علم و دانش تألیف چارز مور تیمر ترجمه رضا نیل درار - آرش حافظ کار
 11. کتاب شیمی آلی جلد 1

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه کردستان تالیف ال جی وید جی آر
 12. کتاب شیمی نیروگاه

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 826 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف علی زارعی تل آبادی
 13. کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی علوم مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر اکرم حسینیان سراجه لو
 14. کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 15. کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 16. کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 17. کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 18. کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 19. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 20. کتاب مهندسی واکنش های پلی الفینی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 338 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف ژوا بی پی سوارز
 21. کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات پادینا تالیف حسين دشتی خویدکی
 22. کتاب نفوذ در جامدات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف پائول شومان
 23. کتاب مديريت زنجيره تامين بهينه در نفت گاز و نيرو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف دیوید جاکوبی
 24. کتاب سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف سیلوانا توردو
 25. کتاب ترشوندگی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف ارل سی. دونالدسون
 26. کتاب آزمونهای جامع دکتری شیمی تجزیه

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 59 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 27. کتاب بانک تست شیمی فیزیک

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 28. کتاب زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 29. کتاب شیمی تجزیه 1 و 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 30. کتاب شیمی تجزیه - جلد دوم تجزیه دستگاهی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 31. کتاب شیمی آلی

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات پوران پژوهش تالیف سارا سعیدی
 32. کتاب شیمی معدنی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات پوران پژوهش تالیف جعفر محمد نژاد
 33. کتاب شیمی کوانتومی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 34. کتاب شیمی فیزیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 35. کتاب 7 آزمون ارشد مهندسی شیمی

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد افشاریان
 36. کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 602 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 37. کتاب خواص سنگ مخزن

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 209انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس هاشم زاده
 38. کتاب سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات پوران پژوهش تالیف حجت الله احمدی
 39. کتاب شبکه های پتری - انواع و کاربردها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات علوم رایانه تالیف همايون موتمنی
 40. کتاب خواص نوری و طيف بينی نانومواد

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانش نگار تالیف جین ژونگ ژانگ