1. تماس

  کتاب محاسبات و اصول پایه در مهندسی شیمی

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 597 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دیوید م هیمل بلاو - جیمز ب ریگز ترجمه دکتر طیبه باقری لطف آباد - مهندس مهشید محمدی
 2. تماس

  کتاب خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربنی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ترجمه توحید نژاد غفار برهانی - سید حسین عبادی
 3. تماس

  کتاب حل المسایل محاسبات و اصول پایه در مهندسی شیمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر طیبه باقری لطف آباد - مهندس کبری رحیمی اشتری
 4. تماس

  کتاب عناصر در چدن ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ایوب حلوائی
 5. تماس

  کتاب شناخت عناصر

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ایوب حلوائی
 6. تماس

  کتاب آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر پیام زاهدی - دکتر ایرج رضائیان
 7. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 3 - ایمپلنت ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 8. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 2 - دارورسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 9. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 1 - مبانی،شیمی و ساختارنانومواد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 10. تماس

  کتاب فراورده های آرایشی و بهداشتی جلد 1 - مراقبت از پوست

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه تهران تالیف افسانه زنوزی
 11. تماس

  کتاب علم سطح مبانی کاتالیستی و علم نانو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرت دبلیو کلاسینسکی
 12. تماس

  کتاب شیمی و کاربرد پروتئین های شیر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر موسوی موحدی
 13. تماس

  کتاب شیمی و فناوری نفت،گاز و پتروشیمی جلد 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر شریفی سنجابی
 14. تماس

  کتاب شیمی هتروسیکل

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 477 انتشارات دانشگاه تهران تالیف توماس گیل کریست
 15. تماس

  کتاب شیمی تجزیه در محیط زیست

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن سرشتی
 16. تماس

  کتاب سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ژانت سلیمان نژاد
 17. تماس

  کتاب روش های تجزیه دستگاهی در علوم زمین

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن میرنژاد
 18. تماس

  کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 19. تماس

  کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سیامک مطهری
 20. تماس

  کتاب حرارت دهی با مادون قرمز برای فرآوری موادغذایی و محصولات کشاورزی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ژانگلی پن
 21. تماس

  کتاب تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد صفری
 22. تماس

  کتاب پیوندهای دی هیدروژنی - اصول،آزمایش هاوکاربردها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولادیمر باخموتوف
 23. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی میکروبی جلد 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون ملک زاده
 24. تماس

  کتاب بلورشناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 399 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سی. کیلن
 25. تماس

  کتاب اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جیهاد رنه آلبانی
 26. تماس

  کتاب اصول بلورشناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا عباسی
 27. تماس

  کتاب پتروشیمی به زبان ساده

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دونالد بوردیک - ویلیام لفلر ترجمه ناصر حامدنی
 28. تماس

  کتاب تشریح کامل مسائل شیمی عمومی 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات علم و دانش تألیف چارز مور تیمر ترجمه رضا نیل درار - آرش حافظ کار
 29. تماس

  کتاب تشریح کامل مسائل شیمی عمومی 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات علم و دانش تألیف چارز مور تیمر ترجمه رضا نیل درار - آرش حافظ کار
 30. تماس

  کتاب شیمی آلی جلد 1

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه کردستان تالیف ال جی وید جی آر
 31. تماس

  کتاب شیمی نیروگاه

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 826 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف علی زارعی تل آبادی
 32. تماس

  کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی علوم مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر اکرم حسینیان سراجه لو
 33. تماس

  کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 34. تماس

  کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 35. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 36. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 37. تماس

  کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 38. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 39. تماس

  کتاب مهندسی واکنش های پلی الفینی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 338 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف ژوا بی پی سوارز
 40. تماس

  کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات پادینا تالیف حسين دشتی خویدکی
  0