1. کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 2. کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 3. کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 5. کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 6. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 7. کتاب مهندسی واکنش های پلی الفینی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 338 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف ژوا بی پی سوارز
 8. کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات پادینا تالیف حسين دشتی خویدکی
 9. کتاب نفوذ در جامدات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف پائول شومان
 10. کتاب مديريت زنجيره تامين بهينه در نفت گاز و نيرو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف دیوید جاکوبی
 11. کتاب سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف سیلوانا توردو
 12. کتاب ترشوندگی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف ارل سی. دونالدسون
 13. کتاب آزمونهای جامع دکتری شیمی تجزیه

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 59 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 14. کتاب بانک تست شیمی فیزیک

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 15. کتاب زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 16. کتاب شیمی تجزیه 1 و 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 17. کتاب شیمی تجزیه - جلد دوم تجزیه دستگاهی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مقیمی
 18. کتاب شیمی آلی

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات پوران پژوهش تالیف سارا سعیدی
 19. کتاب شیمی معدنی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات پوران پژوهش تالیف جعفر محمد نژاد
 20. کتاب شیمی کوانتومی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 21. کتاب شیمی فیزیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا عابدین
 22. کتاب 7 آزمون ارشد مهندسی شیمی

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد افشاریان
 23. کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 602 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 24. کتاب خواص سنگ مخزن

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 209انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس هاشم زاده
 25. کتاب سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات پوران پژوهش تالیف حجت الله احمدی
 26. کتاب شبکه های پتری - انواع و کاربردها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات علوم رایانه تالیف همايون موتمنی
 27. کتاب خواص نوری و طيف بينی نانومواد

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانش نگار تالیف جین ژونگ ژانگ
 28. کتاب شیمی معدنی جلد 2

  22,000 تومان

  تعداد صفحه ر انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف گری ال . مسلر
 29. کتاب مواد مرکب بر پایه سرامیک ها - فرآیندهای ساخت،خواص و کاربرد

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 1102 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مهدی کلانتر
 30. کتاب دگرگونی فازها در فلزات و آلیاژها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف دیوید.آر.پورتر
 31. کتاب شیمی تجزیه عمومی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف قدرت الله آبسالان
 32. کتاب پالادیم در سنتز ترکیبات آلی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف محمد باخرد
 33. کتاب مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد جلد 2

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 542 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف محمدابراهیم قاضی
 34. کتاب اصول و فناوری های تولید بیوگاز

  13,400 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف کیخسرو کریمی
 35. کتاب اصول مهندسی و علم مواد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 743 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف حسین تویسرکانی
 36. کتاب شیمی تجزیه کمی جلد 1

  18,600 تومان

  تعداد صفحه 618 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف دانیل سی . هریس
 37. کتاب شیمی آلی - برای دانشجویان رشته های مهندسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف عبدالرضا حاجی پور
 38. کتاب مبانی علم و مهندسی مواد ج1:علم مواد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف ویلیام دی کلیستر
 39. کتاب مبانی شیمی آلی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف عبدالحسین دباغ
 40. کتاب فرآوری روغن های خوراکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف ریچارد ج . همیلتون