1. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
 2. کتاب مدرسان شریف مدار منطقی - کاردانی به کارشناسی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد نیک روان
 3. کلید واژه آزمون نظام مهندسی -کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نوآور تالیف محمد عظیمی آقداش
 4. کتاب گنجینه سوالات آزمون های جامع استخدامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس هوشیار خزایی - ساره علی نیا
 5. کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات آوا تألیف مهندس امین نوروزی
 6. کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش و پرورش

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویای سبز تألیف میلاد تراب ابطحی - محمدعلی عزیزی
 7. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم خاک - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مرضیه شیردست
 8. کتاب مدرسان شریف فرسایش و حفاظت خاک - کارشناسی ارشد

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف سارا خیامی
 9. کتاب مدرسان شریف فیزیک خاک - کارشناسی ارشد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف صنم بایبوردی
 10. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم باغبانی - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین آذریان
 11. کتاب مدرسان شریف طرح آزمایش های کشاورزی - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر بهروز موذن قمصری
 12. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 762 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جوادی
 13. کتاب مدرسان شریف زراعت - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس معصومه شفیعی خورشیدی
 14. کتاب مدرسان شریف اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی اکبر اسدی
 15. کتاب مدرسان شریف فیزیولوژی گیاهان زراعی - کارشناسی ارشد

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فیروزه یزدانی
 16. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های طراحی شهری + متمم - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات مدرسان شریف تألیف مجتبی آراسته
 17. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای ساخت و معماری - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید تاسا
 18. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای پژوهشی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد سورایی
 19. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های معماری - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف میهن مهرابی
 20. کتاب مدرسان شریف درک عمومی معماری - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف معصومه هاشمی شهرکی
 21. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی معماری - کارشناسی ارشد

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده
 22. کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 1 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 23. کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 2 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 24. کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 25. کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 26. کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 27. کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 28. کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 29. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 30. کتاب مدرسان شریف آمار و احتمالات صنایع - کارشناسی ارشد

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 726 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر نادر نعمت الهی
 31. کتاب مدرسان شریف تحقیق در عملیات 1 - کارشناسی ارشد

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 534 انتشارات مدرسان شریف تألیف شهاب عباسی
 32. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی صنایع - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی بصیریان جهرمی
 33. کتاب مدرسان شریف طرح ریزی واحدهای صنعتی - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهدی بهروزی
 34. کتاب مدرسان شریف اقتصاد مهندسی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهدیه زمردی
 35. کتاب مدرسان شریف کنترل کیفیت آماری - کارشناسی ارشد

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس احمدرضا جعفریان مقدم
 36. کتاب مدرسان شریف تئوری های مدیریت - کارشناسی ارشد - دکتری

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر غلامرضا طالقانی
 37. کتاب مدرسان شریف اقتصاد خرد و کلان - کارشناسی ارشد

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر غلامحسین خورشیدی
 38. کتاب مدرسان شریف تحقیق در عملیات 2 - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی طلوع