1. تماس

  کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش و پرورش

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویای سبز تألیف میلاد تراب ابطحی - محمدعلی عزیزی
 2. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات آوا تألیف مهندس امین نوروزی
 3. تماس

  کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 4. تماس

  کتاب جامع دروس آزمون استخدامی متمرکز کشور آموزگار ابتدایی

  58,000تومان

  52,200 تومان

  تعداد صفحه 724 انتشارات دانش نگار تالیف کاظم آرمان پور
 5. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - آموزگار ابتدایی - عمومی و تخصصی

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 6. تماس

  کتاب گنجینه معتبر - آزمون استخدامی بانک ها

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات گپ تألیف علی اصغر علیزاده و همکاران
 7. تماس

  کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات رویای سبز تألیف محمدعلی عزیزی - مریم ساریخانی - فاطمه ساریخانی
 8. تماس

  کتاب مجموعه درس نامه ها و آزمون های استخدامی به همراه پاسخ تشریحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات دانشگاهی کیان تألیف حمید رضا عبدلی - مجید یاریان - مجتبی اسماعیلیان
 9. تماس

  کتاب نمونه آزمون ها - مدارهای منطقی و الکترونیکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ایران فرهنگ تالیف آرمان کهریزی
 10. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی کامپیوتر همراه با درس و آزمون

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس بیتا فقیه حبیبی
 11. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مهرگان قلم تألیف ساره علی نیا
 12. تماس

  کتاب درسنامه آزمون های استخدامی آتش نشانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات به آوران تالیف حجت روحانی
 13. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های جامع استخدامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس هوشیار خزایی - ساره علی نیا
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم خاک - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مرضیه شیردست
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف فرسایش و حفاظت خاک - کارشناسی ارشد

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف سارا خیامی
 16. تماس

  کتاب مدرسان شریف فیزیک خاک - کارشناسی ارشد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف صنم بایبوردی
 17. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم باغبانی - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین آذریان
 18. تماس

  کتاب مدرسان شریف طرح آزمایش های کشاورزی - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر بهروز موذن قمصری
 19. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 762 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جوادی
 20. تماس

  کتاب مدرسان شریف زراعت - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس معصومه شفیعی خورشیدی
 21. تماس

  کتاب مدرسان شریف اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی اکبر اسدی
 22. تماس

  کتاب مدرسان شریف فیزیولوژی گیاهان زراعی - کارشناسی ارشد

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فیروزه یزدانی
 23. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های طراحی شهری + متمم - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات مدرسان شریف تألیف مجتبی آراسته
 24. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای ساخت و معماری - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید تاسا
 25. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های هنرهای پژوهشی - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد سورایی
 26. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های معماری - کارشناسی ارشد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف میهن مهرابی
 27. تماس

  کتاب مدرسان شریف درک عمومی معماری - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف معصومه هاشمی شهرکی
 28. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی معماری - کارشناسی ارشد

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده
 29. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 1 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 30. تماس

  کتاب مدرسان شریف تاریخ معماری و مبانی نظری جلد 2 - کارشناسی ارشد

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات مدرسان شریف تألیف علیرضا زادقناد
 31. تماس

  کتاب مدرسان شریف میکروبیولوژی - کارشناسی ارشد

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر الهه محمودی خالدی
 32. تماس

  کتاب مدرسان شریف شیمی آلی - کارشناسی ارشد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر داوود ستمدیده
 33. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 34. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی راکتورهای شیمیایی - کارشناسی ارشد

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 35. تماس

  کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک ویژه مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد - دکتری

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمد کهربائیان
 36. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 37. تماس

  کتاب مدرسان شریف آمار و احتمالات صنایع - کارشناسی ارشد

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 726 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر نادر نعمت الهی
 38. تماس

  کتاب مدرسان شریف تحقیق در عملیات 1 - کارشناسی ارشد

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 534 انتشارات مدرسان شریف تألیف شهاب عباسی
  0