1. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
 2. کتاب مدرسان شریف مدار منطقی - کاردانی به کارشناسی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد نیک روان
 3. کلید واژه آزمون نظام مهندسی -کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نوآور تالیف محمد عظیمی آقداش
 4. کتاب مدرسان شریف برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C و C++ - کاردانی به کارشناسی

  8,700 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد عادلی نیا
 5. کتاب مدرسان شریف ساختمان داده ها - کاردانی به کارشناسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهروز تبریزیان
 6. کتاب مدرسان شریف ادبیات فارسی - کاردانی به کارشناسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد جراحی
 7. کتاب مدرسان شریف اندیشه اسلامی - کاردانی به کارشناسی

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات مدرسان شریف تالیف خیراله اسماعیلی
 8. کتاب مدرسان شریف زبان انگلیسی ویژه کلیه رشته ها - کاردانی به کارشناسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهرداد جوادزاده
 9. کتاب مدرسان شریف دروس عمومی - کاردانی به کارشناسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 772 انتشارات مدرسان شریف تالیف خیرالله اسماعیلی
 10. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 11. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق قدرت - کاردانی به کارشناسی

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 12. کتاب مدرسان شریف الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس احسان عابدی
 13. کتاب مدرسان شریف تحلیل مدارهای الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 14. کتاب مدرسان شریف ریاضیات 1 و 2 - کاردانی به کارشناسی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 15. کتاب مدرسان شریف فیزیک الکتریسیته و مغناطیس - کاردانی به کارشناسی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 16. کتاب مدرسان شریف تکنولوژی کارگاه برق - کاردانی به کارشناسی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تالیف ایوب سعیداوی
 17. کتاب مدرسان شریف ماشین های الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس رضا پژمانفر
 18. کتاب حقوق تجارت مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری
 19. کتاب مجموعه سوالات آزمون های وکالت مدرسان شریف

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی گودرزی
 20. کتاب آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی
 21. کتاب حقوق مدنی جلد 1 مدرسان شریف

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده
 22. کتاب حقوق مدنی جلد 2 مدرسان شریف

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده
 23. کتاب یادگیری 504 واژه انگلیسی مدرسان شریف

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 24. کتاب حقوق جزای عمومی مدرسان شریف

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات مدرسان شریف تالیف افشین برومند
 25. کتاب حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین گرامی
 26. کتاب آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 27. کتاب بانک تست اصول فقه وکالت مدرسان شریف

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تالیف محسن سینجلی
 28. کتاب بانک تست حقوق مدنی مدرسان شریف

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مهدی رشوند بوکانی
 29. کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی دستگاه های اجرایی دولتی کشور

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات رویای سبز تالیف محمدعلی عزیزی
 30. کتاب بانک آزمون GMAT

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف هادی مسیح خواه
 31. کتاب جامع دروس آزمون استخدامی متمرکز کشور آموزگار ابتدایی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 724 انتشارات دانش نگار تالیف کاظم آرمان پور
 32. کتاب آزمونهای استخدامی - شهرداری - عمومی و تخصصی

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 33. کتاب آزمونهای استخدامی - مکانیک - عمومی و تخصصی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات پرستش تألیف امیر ذبیحی
 34. کتاب آزمونهای استخدامی - مهندسی برق - عمومی و تخصصی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات پرستش تألیف ابراهیم خوش سیما
 35. کتاب آزمونهای استخدامی - وزارت نیرو - عمومی و تخصصی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پرستش تألیف امیر حسین خانی
 36. کتاب آزمونهای استخدامی معارف اسلامی - سری کتاب های RTB

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 37. کتاب آزمونهای استخدامی - نیروهای مسلح - عمومی و تخصصی

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات پرستش تألیف امیر حسین خانی
 38. کتاب آزمونهای استخدامی - مهندسی نفت - عمومی و تخصصی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات پرستش تألیف معصومه خوش سیما