1. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
 2. کتاب گزینش و مصاحبه حضوری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات هرم تألیف محمد کریمی
 3. کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و بکزار شده استخدامی سردفتری اسناد رسمی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات چراغ دانش تألیف بهنوش لطفی
 4. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
 5. کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات چراغ دانش تألیف محمد علی عزیزی
 6. کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی استانداری فرمانداری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات چراغ دانش تألیف محمد علی عزیزی
 7. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی حسابداری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات مهرگان قلم تالیف ساره علی نیا
 8. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی مدیریت

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مهرگان قلم تالیف ساره علی نیا
0