1. تماس

  کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش و پرورش

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویای سبز تألیف میلاد تراب ابطحی - محمدعلی عزیزی
 2. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات آوا تألیف مهندس امین نوروزی
 3. تماس

  کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 4. تماس

  کتاب جامع دروس آزمون استخدامی متمرکز کشور آموزگار ابتدایی

  58,000تومان

  52,200 تومان

  تعداد صفحه 724 انتشارات دانش نگار تالیف کاظم آرمان پور
 5. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - آموزگار ابتدایی - عمومی و تخصصی

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 6. تماس

  کتاب گنجینه معتبر - آزمون استخدامی بانک ها

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات گپ تألیف علی اصغر علیزاده و همکاران
 7. تماس

  کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات رویای سبز تألیف محمدعلی عزیزی - مریم ساریخانی - فاطمه ساریخانی
 8. تماس

  کتاب مجموعه درس نامه ها و آزمون های استخدامی به همراه پاسخ تشریحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات دانشگاهی کیان تألیف حمید رضا عبدلی - مجید یاریان - مجتبی اسماعیلیان
 9. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی کامپیوتر همراه با درس و آزمون

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس بیتا فقیه حبیبی
 10. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مهرگان قلم تألیف ساره علی نیا
 11. تماس

  کتاب درسنامه آزمون های استخدامی آتش نشانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات به آوران تالیف حجت روحانی
 12. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های جامع استخدامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس هوشیار خزایی - ساره علی نیا
 13. تماس

  کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی دستگاه های اجرایی دولتی کشور

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات رویای سبز تالیف محمدعلی عزیزی
 14. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - شهرداری - عمومی و تخصصی

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات پرستش تألیف هادی ذبیحی
 15. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - مکانیک - عمومی و تخصصی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات پرستش تألیف امیر ذبیحی
 16. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - مهندسی برق - عمومی و تخصصی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات پرستش تألیف ابراهیم خوش سیما
 17. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - وزارت نیرو - عمومی و تخصصی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پرستش تألیف امیر حسین خانی
 18. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی معارف اسلامی - سری کتاب های RTB

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 19. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - نیروهای مسلح - عمومی و تخصصی

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات پرستش تألیف امیر حسین خانی
 20. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - مهندسی نفت - عمومی و تخصصی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات پرستش تألیف معصومه خوش سیما
 21. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - راه و ساختمان - عمومی و تخصصی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات پرستش تألیف بابک داریوش
 22. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - پزشک و پزشک عمومی - عمومی و تخصصی

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف علی ذبیحی
 23. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - شیمی و پتروشیمی - عمومی و تخصصی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات پرستش تألیف پری دخت جلالی
 24. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - عمران - عمومی و تخصصی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پرستش تألیف رادین اصلانی - نازنین نژادقنبری - امیرحسین ایمانی
 25. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - مدیریت - عمومی و تخصصی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات پرستش تألیف کوروش صحیفی
 26. تماس

  کتاب آزمونهای استخدامی - دادگستری و قوه قضائیه - عمومی و تخصصی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات پرستش تألیف خدیجه ذبیحی
 27. تماس

  کتاب گزینش و مصاحبه حضوری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات هرم تألیف محمد کریمی
 28. تماس

  کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و بکزار شده استخدامی سردفتری اسناد رسمی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات چراغ دانش تألیف بهنوش لطفی
 29. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
 30. تماس

  کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات چراغ دانش تألیف محمد علی عزیزی
 31. تماس

  کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی استانداری فرمانداری

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات چراغ دانش تألیف محمد علی عزیزی
 32. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی حسابداری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات مهرگان قلم تالیف ساره علی نیا
 33. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی مدیریت

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مهرگان قلم تالیف ساره علی نیا
 34. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات مهرگان قلم تالیف هوشیار خزائی
  0