1. کتاب مبانی نظری گراف - الگوريتم ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تالیف کورش عشقی
 2. کتاب ترموديناميک پيشرفته برای مهندسان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات امید انقلاب تالیف دی.ای. وينتربون
 3. کتاب تشريح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد 1

  33,500 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات دایره دانش تالیف یونس سنجل
 4. کتاب تشريح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد 2

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات دایره دانش تالیف یونس سنجل
 5. کتاب تحليل و تشريح کامل مسائل استاتيک

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات علوم پویا تالیف جی .ال. مریام
 6. کتاب رياضيات کليد اسرار طبيعت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 7. کتاب کاربرد اکسل EXCEL در تحليل مسايل علوم پايه

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات دانش نگار تالیف شروین ریشهری
 8. کتاب فیزیک عمومی - الکتریسیته و مغناطیس

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف سعید آراء
 9. کتاب آموزش نرم افزار MATLAB

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دیباگران تالیف مجتبی كوشا
 10. کتاب راهنمای SAS 9.1 مقدماتی و پيشرفته

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 11. کتاب راهنمای جامع SPSS 14

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 12. کتاب راهنمای جامع SPSS 22 - همراه DVD

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 13. کتاب راهنمای جامع Mathematica

  39,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 14. کتاب طرح آزمایش های کاربردی با SPSS

  43,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف امین اصفهانی
 15. کتاب محاسبات عددی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف جلیل رشیدی نیا
 16. کتاب مرجع کاربردی MAPLE 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دیباگران تالیف حمید کلائی
 17. کتاب اقتصاد رياضی پيشرفته

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات ناقوس تالیف سوشنگ وانگ
 18. کتاب مفاهيم رمزنگاری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات ناقوس تالیف كريستف پار
 19. کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات ناقوس تالیف كاظم بيابانی خامنه
 20. کتاب تبديل لاپلاس و كاربردهای آن

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات ناقوس تالیف داود كلانتری
 21. کتاب راهنمای گستره دانش مديريت پروژه PMBOK 2013-Fifth Edition

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات ناقوس تالیف رضا آتش فراز
 22. کتاب بهينه سازی خطی وبهينه سازی تركيبياتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ناقوس تالیف مهدی قطعی
 23. کتاب مرجع كامل نرم افزار Maple

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف سيدعبدالوهاب تقوی
 24. کتاب تحليل آماری باMinitab 16

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات ناقوس تالیف ابراهيم بايزيدی
 25. کتاب تحليل كيفی داده با ATLAS .ti

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ناقوس تالیف علی ميرزا محمدی
 26. کتاب كنترل كيفيت وتحليل آماری با Mini tab 16

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ناقوس تالیف شايان كرمی
 27. کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ناقوس تالیف احمد نريمانی
 28. کتاب مرجع كاربردی Maple 16

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات ناقوس تالیف حميد كلائی
 29. کتاب ‫شش سيگما همگام با نرم افزار MINITAB 14

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ناقوس تالیف امير علی يزدانی
 30. کتاب ‫كنترل كيفيت آماری بوسيله MINITAB

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف جواد عليزاده
 31. کتاب انتقال حرارت مهندسی جلداول - رسانش

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات ناقوس تالیف داود كلانتری
 32. کتاب مبانی نانو اپتیک - جلد دوم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوكاس ناوتنی
 33. کتاب فیزیک سلولهای خورشیدی

  14,700 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پيتر وورفل
 34. کتاب سیستمهای اطلاعات مكانی از دیدگاه محاسباتی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مايكل وربويز
 35. کتاب شناخت فضا - زمان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رابرت ديزال
 36. کتاب آشنایی با نظریه اطلاعات و كامپیوترهای كوانتومی

  10,400 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ميشل لوبلاک
 37. کتاب فیزیک مقدماتی پیش دانشگاهی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فردريک جی، بيوكی