1. کتاب چینه شناسی ایران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خسرو خسرو تهرانی
 2. کتاب جبر 3 - مدول و نمایشگاه گروه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 3. کتاب جبر 2 - حلقه میدان و نظریه گالو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 4. کتاب جبر 1 - گروه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا درفشه
 5. کتاب تئوری ارتجاعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رحیمیان
 6. کتاب تغییر اقلیم و مدل های اقلیمی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه ربانی
 7. کتاب بیوانفورماتیک - داده پردازی زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا نقوی
 8. کتاب برنامه ریزی غیرخطی در تحقیق در عملیات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغر پور
 9. کتاب برنامه ریزی ریاضی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی ترابی
 10. کتاب آنالیز ریاضی حقیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز چاپمن پاگ
 11. کتاب آمار و احتمال - برای رشته های اقتصاد و مدیریت

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن مهرآرا
 12. کتاب آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری جلد 1 توصیف آماری به همراه SPSS

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جواد پور کریمی تالیف جواد پور کریمی
 13. کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ نایبی
 14. کتاب اصول و روشهای آمار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مرتضی نصفت
 15. کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود زبیری
 16. کتاب آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن الیاسی
 17. کتاب آب و هواشناسی شهری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 18. کتاب آب و هواشناسی مناطق خشک

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 19. کتاب محیط های رسوبی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین امینی
 20. کتاب شاخص های خشکسالی - هواشناسی-هیدرولوژیکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کردگار تالیف فرهنگ آذرنگ
 21. کتاب اطلس سنگ شناسی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی - SEM

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف جوان ای ولتون
 22. کتاب سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا - معرفی - مواد و چشم انداز

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف کمال الدین قرنجیگ
 23. کتاب پیام آور ستارگان

  18,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر مرکز تالیف گالیلئو گالیلئی
 24. کتاب میدان ها و امواج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات دانشگاه امام خمینی تالیف اصغر کشت کار
 25. کتاب اندازه گیری و تخمین تبخیر و تبخیر و تعرق

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه امام خمینی تالیف وسنو آبتو
 26. کتاب کاربرد امواج الکترومغناطیسی و مکانیکی در مواد غذایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات صحرا تالیف مريم اثنی عشری
 27. کتاب نمونه آزمونهای استخدامی رشته فیزیک

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 675 انتشارات رویای سبز تالیف نسیم احدپور
 28. کتاب انتقال گرمای جا به جایی

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات علوم پویا تالیف آدرین بژن
 29. کتاب سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا - معرفی،مواد و چشم انداز

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف کمال الدین فرنجیگ
 30. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال - توابع چند متغیره

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 31. کتاب فضای برداری خطی کاربردهای مقدماتی آن

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 32. کتاب محاسبات عددی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات رواق مهر تألیف دکتر اصغر کرایه چیان
 33. کتاب مبانی فیزیک هالیدی - جلد دوم - الکتریسیته و مغناطیس

  25,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آینده روشن تألیف دیوید هالیدی - جول واکر - رابرت رزنیک ترجمه فرشید نورعلیشاهی
 34. کتاب سیاه چاله ها

  12,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علم تالیف کاترین بلاندیل
 35. کتاب درس نامه فیزیک فاینمن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سبزان تالیف ریچارد فاینمن
 36. کتاب دانشنامه مصور نجوم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سایان تالیف
 37. کتاب مبانی آنالیز عددی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات موج چهارم تالیف حسین امینی خواه
 38. کتاب The illustrated Encyclopedia Of Dinosaurs & Prehistoric Creatures

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات Oceana Books تالیف Douglas Palmer
 39. کتاب تکاپویی در حسابان 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه یزد تالیف حسين خورشيدی
 40. کتاب مقدمه ای برفیزیک هسته ای و ذرات

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ميتال