1. کتاب متغیرهای مختلط

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف استيون جی، كرانتس
 2. کتاب مسائل مسابقات ریاضی مجارستان 3

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندی ليو
 3. کتاب جبر خطی

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سانگ پيو هونگ
 4. کتاب 104 مساله در نظریه اعداد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف زومينگ فانگ
 5. کتاب مشاوره آماری

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندرو مک دوگال
 6. کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های كاربردی در R

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كونگ سيک چن
 7. کتاب آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد

  13,000تومان

  11,700 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مجيد اسدی
 8. کتاب آشنایی با آنالیز حقیقی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف منفرد استول
 9. کتاب اصول اقلیدس سیزده مقاله

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تامس ال. هيث
 10. کتاب آمار در بازرگانی - مجموعه كتابهای شوم

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لنرد جی. كازمی یر
 11. کتاب هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ماروين جی گرينبرگ
 12. کتاب آمار ریاضی و كاربردهای آن

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 793 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان فروند
 13. کتاب فرایندهای تصادفی

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شلدون م. راس
 14. کتاب نخستین درس در توپولوژی جبری

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بنوی كومار لاهيری
 15. کتاب نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی با مقدمه ای بر ریاضیات مالی

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كای لای چانگ
 16. کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف حمدی طه
 17. کتاب ساختارهای جبری

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سی. اف. گاردنر
 18. کتاب مساله های مسابقات ریاضی دانشجویی كشور

  13,500تومان

  12,150 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بامداد رضا ياحقی
 19. کتاب متغیرهای مختلط و كاربردهای آن

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمزوارد براون
 20. کتاب اصول اقلیدس سیزده مقاله

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تامس ال. هيث
 21. کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد سوم

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چالز ت. سالكيند
 22. کتاب نظریه اعداد متن درسی و منبعی از مسائل

  13,000تومان

  11,700 تومان

  تعداد صفحه 553 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندرو ادلر
 23. کتاب ریاضیات انتخاب یا چگونه بدون شمارش بشماریم

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايوان نيون
 24. کتاب تبدیلهای هندسی - جلد سوم

  5,400تومان

  4,860 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 25. کتاب تبدیلهای هندسی - جلد دوم

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 26. کتاب آشنایی با آنالیز عددی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 798 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كندال اي. اتكينسن
 27. کتاب كاربردهای بینهایت

  10,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ليو زيپين
 28. کتاب معماهای ابوالهول و دیگر داستانهای معماآمیز ریاضی

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مارتين گاردنر
 29. کتاب ابتكارهایی در ریاضیات

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس هانسبرگر
 30. کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد اول

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چارلز ت. سالكيند
 31. کتاب تبدیلهای هندسی - جلد اول

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 32. کتاب المپیادهای ریاضی بین المللی - جلد دوم

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مری كلمكين