1. کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 2. کتاب ریاضیات مهندسی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلیل راشد محصل
 3. کتاب ریاضیات برای جی.آی.اس GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولفگانگ کاینس
 4. کتاب دوره مختصر منطق صوری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد خوانساری
 5. کتاب درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانکن کرامر
 6. کتاب حل مسائل آنالیز حقیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اچ.ال. رویدن
 7. کتاب جبر 3 - مدول و نمایشگاه گروه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 8. کتاب جبر 2 - حلقه میدان و نظریه گالو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 9. کتاب جبر 1 - گروه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا درفشه
 10. کتاب برنامه ریزی غیرخطی در تحقیق در عملیات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغر پور
 11. کتاب برنامه ریزی ریاضی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی ترابی
 12. کتاب آنالیز ریاضی حقیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز چاپمن پاگ
 13. کتاب آمار و احتمال - برای رشته های اقتصاد و مدیریت

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن مهرآرا
 14. کتاب آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری جلد 1 توصیف آماری به همراه SPSS

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جواد پور کریمی تالیف جواد پور کریمی
 15. کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ نایبی
 16. کتاب اصول و روشهای آمار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مرتضی نصفت
 17. کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مهرگان قلم تألیف ساره علی نیا
 18. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال - توابع چند متغیره

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 19. کتاب فضای برداری خطی کاربردهای مقدماتی آن

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 20. کتاب محاسبات عددی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات رواق مهر تألیف دکتر اصغر کرایه چیان
 21. کتاب مبانی آنالیز عددی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات موج چهارم تالیف حسین امینی خواه
 22. کتاب تکاپویی در حسابان 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه یزد تالیف حسين خورشيدی
 23. کتاب آنالیز عددی 2

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات پوران پژوهش تالیف مجید امیر فخریان
 24. کتاب آزمونهای جامع دکتری ریاضی - محض و کاربردی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید احمد فقیهی
 25. کتاب اصول آنالیز حقیقی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 26. کتاب راهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 27. کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع یک مغیره

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات پوران پژوهش تالیف ايساک مارون
 28. کتاب ریاضی فیزیک 1 و 2

  تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 29. کتاب ریاضی عمومی 2

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 30. کتاب ریاضی عمومی 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 730 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 31. کتاب ریاضی مهندسی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 32. کتاب ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 33. کتاب ریاضی عمومی 2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 774 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 34. کتاب ریاضی عمومی 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 887 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 35. کتاب مبانی احتمال - فصل اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد هژبر
 36. کتاب هندسه کاربردی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه پارس تالیف محمد صادق اسعدی
 37. کتاب اصول فيلترهای تطبيقی:الگوريتم ها و تحليل عملکرد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف محمد شمس اسفند آبادی
 38. کتاب معادلات دیفرانسیل همراه کنکور ارشد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف علی مسیبی درچه
 39. کتاب مبانی جبر طائری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف بیژن طائری
 40. کتاب آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم مهندسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه یزد تالیف صابر الایدی