1. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف حمیدرضا ظهوری زنگنه
 2. کتاب تکاپویی در حسابان 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه یزد تالیف حسين خورشيدی
 3. کتاب آنالیز عددی 2

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات پوران پژوهش تالیف مجید امیر فخریان
 4. کتاب آزمونهای جامع دکتری ریاضی - محض و کاربردی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید احمد فقیهی
 5. کتاب اصول آنالیز حقیقی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 6. کتاب راهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 7. کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع یک مغیره

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات پوران پژوهش تالیف ايساک مارون
 8. کتاب ریاضی فیزیک 1 و 2

  تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 9. کتاب ریاضی عمومی 2

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 10. کتاب ریاضی عمومی 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 730 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 11. کتاب ریاضی مهندسی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 12. کتاب ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 13. کتاب ریاضی عمومی 2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 774 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 14. کتاب ریاضی عمومی 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 887 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 15. کتاب مبانی احتمال - فصل اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد هژبر
 16. کتاب هندسه کاربردی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه پارس تالیف محمد صادق اسعدی
 17. کتاب اصول فيلترهای تطبيقی:الگوريتم ها و تحليل عملکرد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف محمد شمس اسفند آبادی
 18. کتاب معادلات دیفرانسیل همراه کنکور ارشد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف علی مسیبی درچه
 19. کتاب مبانی جبر طائری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف بیژن طائری
 20. کتاب آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم مهندسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه یزد تالیف صابر الایدی
 21. کتاب نظریه گراف و کاربردهای آن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه یزد تالیف سعید علیخانی
 22. کتاب برنامه ریزی خطی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف هادی ناصری
 23. کتاب اقتصاد ریاضی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف احمد جعفری صمیمی
 24. کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف یو آنیس استاورولاکیس
 25. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف علیرضا نقی پور
 26. کتاب مقدمه ای بر جبرخطی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف محمد غلامی
 27. کتاب جبر خطی عددی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه قم تالیف عفت گلپر رابووکی
 28. کتاب هندسه منیفلد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه قم تالیف نسرین صادق زاده
 29. کتاب آمار کاربردی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف عبدالرضا بازرگان لاری
 30. کتاب جبر خطی کاربردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف عبدالرضا بازرگان لاری
 31. کتاب مقدمه ای بر تناظر گالوا

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف مارین. اچ فنریک
 32. کتاب مقدمه ای بر آمار زیستی در نرم افزار R

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف هادی آتشی
 33. کتاب داده کاوی با نرم افزار Weka

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف حمید حسین پور
 34. کتاب آنالیز حقیقی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف رسول نصراصفهانی
 35. کتاب جبر خطی عددی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف رضا مختاری
 36. کتاب مقدمه ای بر مدل سازی ریاضی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمدتقی جهاندیده
 37. کتاب محاسبات عددی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اصغر کرایه چیان
 38. کتاب مبانی آنالیز عددی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مهرداد لکستانی
 39. کتاب مبانی آنالیز عددی با نرم افزار متلب

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی عبدی
 40. کتاب تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف جاناتان دی. کرایر