1. تماس

  کتاب مبانی احتمال - فصل اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد هژبر
 2. تماس

  کتاب هندسه کاربردی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه پارس تالیف محمد صادق اسعدی
 3. تماس

  کتاب اصول فيلترهای تطبيقی:الگوريتم ها و تحليل عملکرد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف محمد شمس اسفند آبادی
 4. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل همراه کنکور ارشد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف علی مسیبی درچه
 5. تماس

  کتاب مبانی جبر طائری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف بیژن طائری
 6. تماس

  کتاب آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم مهندسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه یزد تالیف صابر الایدی
 7. تماس

  کتاب نظریه گراف و کاربردهای آن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه یزد تالیف سعید علیخانی
 8. تماس

  کتاب برنامه ریزی خطی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف هادی ناصری
 9. تماس

  کتاب اقتصاد ریاضی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف احمد جعفری صمیمی
 10. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف یو آنیس استاورولاکیس
 11. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف علیرضا نقی پور
 12. تماس

  کتاب مقدمه ای بر جبرخطی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف محمد غلامی
 13. تماس

  کتاب جبر خطی عددی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه قم تالیف عفت گلپر رابووکی
 14. تماس

  کتاب هندسه منیفلد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه قم تالیف نسرین صادق زاده
 15. تماس

  کتاب آمار کاربردی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف عبدالرضا بازرگان لاری
 16. تماس

  کتاب جبر خطی کاربردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف عبدالرضا بازرگان لاری
 17. تماس

  کتاب مقدمه ای بر تناظر گالوا

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف مارین. اچ فنریک
 18. تماس

  کتاب مقدمه ای بر آمار زیستی در نرم افزار R

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف هادی آتشی
 19. تماس

  کتاب داده کاوی با نرم افزار Weka

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف حمید حسین پور
 20. تماس

  کتاب آنالیز حقیقی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف رسول نصراصفهانی
 21. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف حمیدرضا ظهوری زنگنه
 22. تماس

  کتاب جبر خطی عددی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف رضا مختاری
 23. تماس

  کتاب مقدمه ای بر مدل سازی ریاضی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمدتقی جهاندیده
 24. تماس

  کتاب محاسبات عددی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اصغر کرایه چیان
 25. تماس

  کتاب مبانی آنالیز عددی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مهرداد لکستانی
 26. تماس

  کتاب مبانی آنالیز عددی با نرم افزار متلب

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی عبدی
 27. تماس

  کتاب تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف جاناتان دی. کرایر
 28. تماس

  کتاب جبر خطی عددی و کاربردها جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 956 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف بیسوا نات داتا
 29. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف اصغر برادران رحیمی
 30. تماس

  کتاب فضاهای متریک با طعم توپولوژی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف مجید میرزا وزیری
 31. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف اصغر کرایچیان
 32. تماس

  کتاب تحلیل عاملی،مدل سازی معادلات ساختاری و چند سطحی با CD

  7,700 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف یاسر سبحانی فرد
 33. تماس

  کتاب ریاضیات مقدماتی نظریه بازی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی رضا درویش زاده
 34. تماس

  کتاب نظریه انتخاب

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی رضا درویش زاده
 35. تماس

  کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شووینگ تی. لین ویو
 36. تماس

  کتاب نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی عمیدی
 37. تماس

  کتاب هندسه محاسباتی جلد 1 - الگوریتمها و کاربردها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بهرام صادق بی غم
 38. تماس

  کتاب واژه نامه ریاضی و آمار

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف انجمن ریاضی ایران
 39. تماس

  کتاب جبرخطی پیشرفته

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 718 انتشارات ندای سبز شمال تالیف کارل دی.میر
 40. تماس

  کتاب حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی جلد 1 قسمت 2

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات نیاز دانش تالیف جورج توماس
  0